Zakup i montaż 2 szt. pieców gazowych wraz ze zbiornikiem c.w.u. – I/ZUS Świecie.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest Zakup i montaż 2 szt. pieców gazowych wraz ze zbiornikiem c.w.u. – I/ZUS Świecie.
W ramach prac przewiduje się:
1) demontaż i utylizację istniejących pieców gazowych,
2) dostawę i montaż nowych kotłów gazowych,
3) roboty budowlane towarzyszące/uzupełniające,
4) uruchomienie kotłów,
5) opracowanie i uzgodnienie dokumentacji powykonawczej w zakresie wymiany pieców gazowych,
6) przekazanie nowych pieców gazowych do eksploatacji użytkownikowi,
7) przeglądy gwarancyjne w okresie udzielonej gwarancji.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta musi obejmować całość zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.03.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Świętej Trójcy 33
Bydgoszcz 85-224
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi budowy instalacji

» Dane nabywcy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bydgoszczy
ul. Świętej Trójcy 33
Bydgoszcz 85-224
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się