Dostawa fabrycznie nowego ambulansu ratunkowego typu C – 1 szt. z wyposażeniem medycznym, w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego ambulansu ratunkowego typu C – 1 szt. z wyposażeniem medycznym, w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu.
2. Wzór specyfikacji cenowej przedmiotu zamówienia i wstępny harmonogram spłaty rat leasingowych określa Załącznik Nr 2/1 do SIWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty. Wzór szczegółowej specyfikacji pojazdu wchodzącego w skład przedmiotu leasingu określa Załącznik Nr 2/2 do SIWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.
3. Szczegółowa specyfikacja techniczna i opis przedmiotu zamówienia, wymagane warunki dla samochodu bazowego, przedziału medycznego oraz wyposażenia medycznego ambulansu typu C zawarta jest w Załączniku Nr 2/3 do SIWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.
4. Oferowany ambulans musi być wyprodukowany w 2020 roku, nieużytkowany, nie demonstracyjny, nie będący przedmiotem ekspozycji, wolny od wad fizycznych i prawnych, w stanie technicznym zgodnym z dokumentacją, posiadające świadectwo homologacji WE na pojazd bazowy oraz na pojazd skompletowany (Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji załączników do homologacji przed podpisaniem umowy w celu sprawdzenia ich zgodności z oferowanymi parametrami ambulansu). Do zakupionego pojazdu muszą być dołączone także inne wymagane dokumenty (instrukcja użytkowania i obsługi, karta pojazdu, karta gwarancyjna).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.03.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Św. Józefa 53-59
Toruń 87-100
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Pojazdy, przyczepy, łodzie i samoloty

» Dane nabywcy

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera
ul. Św. Józefa 53-59
Toruń 87-100
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się