Wykonanie oraz dostawa trzech sztuk tablic informacyjnych w ramach projektu pn.: „Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową i modernizacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Aglomeracji Żnin”.

» Opis zapytania

Nazwa: Wykonanie i dostawa tablic informacyjnych
Opis: zgodnie z OPZ
Ilość: 3 [szt.]

Wymagania dodatkowe:
Dodatkowe koszty (Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy, proszę potwierdzić )
Termin realizacji (do 14 dni od daty otrzymania zamówienia, proszę potwierdzić)
Warunki płatności (Przelew 21 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury, proszę potwierdzić)
offer_value (Wartość oferty)
Gwarancja (minimum 60 miesięcy, proszę określić)

Opis i specyfikacja:


Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WiK" Sp. z o.o. w Żninie zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na wykonanie oraz dostawa trzech sztuk tablic informacyjnych w ramach projektu pn.: „Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową i modernizacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Aglomeracji Żnin”. Zamawiający informuje, że do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych tylko Regulamin udzielania Zamówień Publicznych obowiązujący w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji „WiK” Sp. z o.o. w Żninie.
1. Postępowanie prowadzone jest przy użyciu Platformy Zakupowej Open Nexus,co oznacza, że wszelkie dokumenty dotyczące postępowania niezbędne do przygotowania i złożenia oferty publikowane będą na powyższej platformie.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik do postępowania.
3. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w terminie 2 dni roboczych zobowiązany jest wykonać i przedstawić Zamawiającemu projekt graficzny tablicy do akceptacji.
4. Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym kosz związany z wykonaniem tablic wraz z materiałami, a także koszt związany z dostawą.
Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

W przypadku pytań: - merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk w prawym dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel. (0 52) 30 20 913 wew. 49 - związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00.tel. 22 101 02 02e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.03.2020 | 12:00


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Instrukcje, znaki i tablice

» Dane nabywcy

Zakład Wodociągów i Kanalizacji WIK Sp. z o.o. w Żninie


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się