Zakup noża krojczego

» Opis zapytania

Nazwa: Nóż tarczowy krojczy
Opis: załącznik nr 1
Ilość: 1 [szt.]

Wymagania dodatkowe:
Dodatkowe koszty (Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")
Termin realizacji (5 dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")
Warunki płatności (Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")
offer_value (Wartość oferty)

Opis i specyfikacja:1. Termin realizacji zamówienia 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

2. Wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym koszt transportu / przesyłki leżą po stronie wykonawcy

3.
Płatność – przelew z odroczonym terminem płatności 30 dni od
dostarczenia towaru wraz z fakturą pod wskazany przez zamawiającego
adres

4 . W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z
opisem zamieszczonym na platformie zakupowej zamawiający zastrzega sobie
prawo dokonania zwrotu na koszt wykonawcy

5. Wykonawca gwarantuje, że produkt jest nowy,fabrycznie zapakowany i wolny od wad

6. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z treścią ogłoszenia w załączeniu

7.Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem dostawcy

8. Zastrzegamy sobie prawo do częściowego realizowania zamówienia.

9.
Dostawca który nie jednokrotnie nie wywiązał się z oferty ( terminowość
dostaw , zgodność faktury z zamówieniem itp.) nie będzie brany pod
uwagę w postępowaniu.

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo
do zwiększenia lub zmniejszenia ilości zamawianego asortymentu

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.02.2020 | 10:00


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

Brak sprecyzowanej kategorii

» Dane nabywcy

Komenda Stołeczna Policji


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się