Opracowanie koncepcji odwodnienia ul. Marulewskiej na odcinku od ul. Lipowej do ul. Niezapominajki wraz z ulicami przyległymi i planowanym łącznikiem pomiędzy ul. Marulewską, a ul. Trzcińskiego w Inowrocławiu

» Opis zapytania

Nazwa: Opracowanie koncepcji odwodnienia ul. Marulewskiej na odcinku od ul. Lipowej do ul. Niezapominajki wraz z ulicami przyległymi i planowanym łącznikiem pomiędzy ul. Marulewską, a ul. Trzcińskiego w Inowrocławiu
Opis: Opracowanie koncepcji odwodnienia ul. Marulewskiej na odcinku od ul. Lipowej do ul. Niezapominajki wraz z ulicami przyległymi i planowanym łącznikiem pomiędzy ul. Marulewską, a ul. Trzcińskiego w Inowrocławiu
Ilość: 1 [szt.]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Termin wykonania (Za każdy dzień skrócenia terminu wykonania 1 pkt. Maksymalnie 20 pkt za 20 dni skrócenia terminu wykonania)

Opis i specyfikacja:


Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji projektu na odwodnienie części ul. Marulewskiej wraz z ulicami przyległymi wymienionymi w nazwie postępowania.
W części techniczno-merytorycznej opracowania należy uwzględnić do dalszego wykorzystania istniejący w ul. Marulewskiej kanał ogólnospławny średnicy 800 mm. Koncepcja powinna zawierać część kosztową planowanej przyszłej inwestycji. Obszar do odwodnienia obejmuje ul. Marulewską począwszy od ul. Lipowej do ul. Niezapominajki wraz z przyległymi ulicami: Milenijną, Wierzbową, częściowo Kątną, Niezapominajki, Tulipanową, Konwaliową, Jaśminową, Wrzosową i częściowo Trzcińskiego wraz z jej planowanym połączeniem do ul. Marulewskiej.
Termin wykonania do 15.05.2020 r.
Kryteria oceny ofert:
1) cena 80 %
2) termin wykonania 20 % (za każdy dzień skrócenia terminu wykonania - 1 pkt, maksymalnie 20 pkt za 20 dni skrócenia terminu wykonania)


Szanowni Państwo,
informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.
Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

W przypadku pytań: - merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk w prawym dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel. 52 3555428
- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00.tel. 22 101 02 02e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.03.2020 | 14:00


» Lokalizacja



» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Urząd Miasta Inowrocławia


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się