Wykonanie prac remontowych wielorodzinnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych na obszarze Przedmieścia Oławskiego przy ul. S. Chudoby 6 i ul. S. Chudoby 8 we Wrocławiu

» Opis zapytania

1. Rodzaj zamówienia: robota budowlana.
2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych wielorodzinnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych na obszarze Przedmieścia Oławskiego przy ul. S. Chudoby 6 i ul. S. Chudoby 8 we Wrocławiu.
3. Wspólny Słownik Zamówień CPV:
Główny przedmiot 45000000-7 Roboty budowlane
Dodatkowe przedmioty 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45452000-0 Zewnętrzne czyszczenie budynku
45450000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45443000-4 Roboty elewacyjne
45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych
45332300-6 Instalacja kanalizacji sanitarnej


4. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1) wykonanie robót budowlanych objętych projektem budowlanym remontu budynku przy ul. S. Chudoby 6, w tym:
a) remont piwnicy,
b) remont elewacji frontowej,
c) remont klatki schodowej,
d) remont stropó w,
e) wykonanie wentylacji dla wszystkich lokali w budynku,
f) instalację kanalizacji sanitarnej,
g) instalację domofonową,
h) instalację LAN.
2) wykonanie robót budowlanych objętych projektem budowlanym remontu budynku przy ul. S. Chudoby 8, w tym:
a) remont piwnicy,
b) remont elewacji frontowej,
c) remont klatki schodowej,
d) remont stropów,
e) wykonanie wentylacji dla wszystkich lokali w budynku,
f) instalację kanalizacji sanitarnej,
g) instalację domofonową,
h) instalację LAN.
3) wykonanie robót budowlanych nie objętych projektem budowlanym, polegających na remoncie lokalu mieszkalnego (pustostanu) przy ul. Chudoby 8/10.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.03.2020 | 09:00


» Lokalizacja

Namysłowska 8
Wrocław 50-304
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.
Namysłowska 8
Wrocław 50-304
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się