Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja P-7 (remont instalacji elektrycznej)

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-7”

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie wymiany oświetlenia wraz z instalacjami niezbędnymi do jego prawidłowego funkcjonowania w Przedszkolu nr 7. Zamówienie obejmuje również wymianę instalacji gniazd wtyczkowych, instalacji pożarowego wyłącznika prądu oraz ochronę od porażeń. Wszystkie prace wykonać zgodnie z wykonaną dokumentacją. Wszelkie prace należy uzgadniać na bieżąco z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w przedmiarze robót.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.03.2020 | 08:00


» Lokalizacja

Rynek 1
Ustroń 43-450
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Miasto Ustroń
Rynek 1
Ustroń 43-450
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się