Dostawa i dystrybucja energii cieplnej do dwóch lokalizacji Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta 28 i przy ul. Srebrnej 12 w Warszawie

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i dystrybucja energii cieplnej do budynków siedziby głównej Muzeum Warszawy i budynku oddziału – Muzeum Woli w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 755 ze zm.) (dalej „Prawo energetyczne”)
2. Zamawiający planuje w okresie od 01.04.2020 do 31.12.2022 r. dostawę energii cieplnej do dwóch lokalizacji Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta 28 i przy ul. Srebrnej 12 w Warszawie:
1) lokalizacja przy Rynku Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa – siedziba główna
− kubatura 39 898 m3,
− powierzchnia użytkowa 7 192m2,
− umowna moc cieplna - 0,7176 MW,
− dostarczana ilość energii cieplnej – wystarczająca do ogrzania lokalizacji przy czym temperatura wody powinna wynosić min. 70̽°C do maks. 90°C, ciśnienie min. 8 bar, maks. 10 bar (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U.2019. poz. 1065).
− obecna grupa taryfowa na przesył ciepła – A3/B1/C3,
− Własność węzła cieplnego – Muzeum Warszawy;
2) lokalizacja przy ul. Srebrnej 12, 00-810 Warszawa – siedziba Oddziału Muzeum Warszawy - Muzeum Woli:
− kubatura 4 667m3,
− powierzchnia użytkowa 794,56m2,
− umowna moc cieplna - 0,0989MW,
− dostarczana ilość energii cieplnej – wystarczająca do ogrzania lokalizacji przy czym temperatura wody powinna wynosić min. 70̽°C do maks. 90°C, ciśnienie min. 8 bar, maks. 10 bar (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U.2019. poz.1065 ).
− obecna grupa taryfowa na przesył ciepła – A3/B1/C3,
− Własność węzła cieplnego – Muzeum Warszawy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.03.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Rynek Starego Miasta 28/46
Warszawa 00-272
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Energia elektryczna i cieplna

» Dane nabywcy

Muzeum Warszawy
Rynek Starego Miasta 28/46
Warszawa 00-272
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się