Dostawa sprzętu audio i TV

» Opis zapytania

1)Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu audio (rejestrator dźwięku- 1 szt., mikrofon-4 szt., mikrofon podcastowy z akcesoriami- 4 szt., dyktafon cyfrowy -1 szt. ) oraz sprzętu TV (telewizor-1 szt.).
2)Zakres zamówienia obejmuje: zakup sprzętu wraz z dostawą, rozładunkiem, wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpłatny serwis gwarancyjny sprzętu.
3)Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
4) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, zgodnie z poniższym podziałem:
a)Część A: sprzęt audio (mikrofony, rejestrator, dyktafon);
b)Część B: sprzęt TV (telewizor).
5)Termin realizacji zamówienia: do 14 dni od zawarcia umowy.
6) Adres dostawy: Dział Logistyki, pok.420, Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice.
7) Wymagany minimalny termin gwarancji: 24 miesiące.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.03.2020 | 09:30


» Lokalizacja

Bankowa 12
Katowice 40-007
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt audio

» Dane nabywcy

Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych
Bankowa 12
Katowice 40-007
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się