Wykonanie odkrywek przejść instalacyjnych do części podziemnej budynku Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Wykonanie odkrywek przejść instalacyjnych do części podziemnej budynku Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu”.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje odkrywki przejść instalacyjnych do części podziemnej budynku, identyfikację miejsc wnikania wód gruntowych i opadowych oraz uszczelnienie przepustów. Opis przedmiotu zamówienia został wskazany w „Przedmiarach robót” stanowiących załącznik nr 5 do SIWZ.
3. W przypadku przywołania w opisie przedmiotu zamówienia norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
4. Szczegółowe warunki i zasady realizacji umowy określa wzór umowy - załącznik nr 4 do SIWZ.
5. Zamawiający zaleca Wykonawcom, przed terminem składania ofert, zapoznanie się z obiektem, a także umożliwi przeprowadzenie wizji lokalnej w dniu 04.03.2020 r. godz.11:00 (spotkanie przed budynkiem Biblioteki Głównej przy ul. Marcinkowskiego 2-4, 50-368 Wrocław), w celu zapoznania się z warunkami lokalnymi, lokalizacją obiektu i infrastrukturą, przy udziale pracownika Działu Nadzoru Inwestycji i Remontów UMW.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.03.2020 | 09:00


» Lokalizacja

Wybrzeże L.Pasteura 1
Wrocław 50-367
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich
Wybrzeże L.Pasteura 1
Wrocław 50-367
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się