zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu branży gastronomicznej w ramach realizacji projektu pt. Poprawa jakości kształcenia zawodowego na obszarze transgranicznym w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 Oś priorytetowa 3. Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń/kursów/ warsztatów z zakresu branży gastronomicznej w ramach realizacji projektu pt. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego na obszarze transgranicznym” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 Oś priorytetowa 3. Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie, współfinansowanego
z Europejskiego funduszu Rozwoju Regionalnego

2. Części zamówienia:

CZĘŚĆ I dotyczy szkolenia dla nauczycieli branży gastronomicznej „Kuchnia Staropolska i regionalna w nowych aranżacjach i technologiach”
1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. ,,Szkolenie dla nauczycieli branży gastronomicznej Kuchnia Staropolska i regionalna w nowych aranżacjach i technologiach * Wyżywienie - obiad- w cenie kursu” w ramach realizacji projektu pt. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego na obszarze transgranicznym” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020 Oś priorytetowa 3. Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie, współfinansowanego z Europejskiego funduszu Rozwoju Regionalnego

2. Celem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia „Szkolenie dla nauczycieli branży gastronomicznej Kuchnia Staropolska i regionalna w nowych aranżacjach
i technologiach * Wyżywienie - obiad- w cenie kursu” dla nauczycieli z Zespołu Szkół
w Iwoniczu oraz ze szkoły partnerskiej z Sabinova na Słowacji.

3. Liczba uczestników ogółem 8 w tym :

Słowacy
3 - nauczycieli
Polacy
5 - nauczyciel
Miejsce kursu
Zespół Szkół w Iwoniczu

4. Program szkolenia obejmuje 32 godziny lekcyjne (4 dni). Zajęcia będą trwać maksymalnie 8 godzin dziennie.


Czas kursu
4 dni
32 godziny (4 x 8 godzin);
8 godz. część teoretyczna
24 godz. cześć praktyczna
1 godzina teoretyczna jest równa 45 minutom, praktyczna 60 minutom


5. Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom szkolenia umiejętności i kwalifikacji niezbędnych do podniesienia kwalifikacji zawodowych, zdobycie wiedzy pozwalające modyfikować stare receptury gastronomiczne, nowoczesne technologie sporządzania potraw. Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję poznać tajniki kuchni podkarpackiej i staropolskiej a także poznać kuchnie poszczególnych regionów Podkarpacia. Tradycyjne dania przyrządzone w nowych aranżacjach. Ponadto przyswoją sobie umiejętność atrakcyjnego i apetycznego podawania potrawy. Dzięki uczestnictwie w zajęciach uczestnicy będą mogli zaskoczyć rodzinę i znajomych oryginalnym smakiem kuchni podkarpackiej i staropolskiej. Uczestnicy po ukończeniu szkolenia dostaną certyfikaty i zaświadczenia ukończenia szkolenia.

6. Program szkolenia powinien obejmować następującą tematykę:
- Zapoznanie z charakterystyką dań kuchni regionalnej Podkarpacia i regionalnych kuchni
z terenu Podkarpacia. Charakterystyka wpływu kuchni bieszczadzkiej i kresowej na kuchnie staropolską. Kuchnia Łemków i Bojków.
- Zapoznanie z szeroką gamą Podkarpackich produktów regionalnych wraz z degustacji
- Zapoznanie z Podkarpackimi produktami zarejestrowanymi w UE - Sezonowość produktów
w kuchni regionalnej Podkarpacia
- Produkty ekologiczne w kuchni regionalnej Podkarpacia
- Tworzenie menu z udziałem dań kuchni podkarpackiej
- Nowe aranżacje tradycyjnych dań kuchni podkarpackiej z wykorzystaniem nowoczesnych technik kulinarnych
- Przygotowanie potraw regionalnych - praktyczne warsztaty gotowania

7. Wykonawca powinien zapewnić każdemu uczestnikowi:
• materiały szkoleniowe z zakresu kursu (np. skrypt zawierający przepisy dań z kuchni staropolskiej i regionalnej - zgodne z tematyką kursu) w j. polskim
i w j. słowackim w tym: materiały piśmiennicze /notatnik - kołozeszyt, długopis
• Urządzenia, sprzęt, surowce, materiały i produkty do sporządzania i dekoracji niezbędne do przeprowadzenia szkolenia zgodnie z programem szkolenia
• Możliwość wykonania ćwiczeń praktycznych kilkakrotnie w celu utrwalenia zdobytej wiedzy i umiejętności
• Przeprowadzenie egzaminu potwierdzającego nabyte umiejętności
• Wydanie uczestnikom certyfikatów ukończenia szkolenia - również w języku angielskim.
(Z Polski po polsku i angielsku, ze Słowacji po słowacku i angielsku) zawierających nazwę oraz tematykę szkolenia wraz z godzinowym zakresem realizacji poszczególnych tematów, podpisy trenerów, pieczęć organizatora)
• Wszelkie koszty związane z organizacją egzaminu
• Zapewnienie serwisu kawowego - kawa, mleczko do kawy, herbata, zimne napoje, ciastka.
• Obiad dwudaniowy dla wszystkich uczestników szkolenia
• Koszty trenera (2 trenerów) . Trener powinien posiadać minimum 5- letnie doświadczenie
w zawodzie kucharz. Minimum 3 - letnie doświadczenie w pracy jako trener-szkoleniowiec. Studia wyższe II- stopnia w tym kurs pedagogiczny. Kwalifikacje mistrzowskie w zawodzie kucharz.
• transport uczniów i nauczycieli ze Słowacji z Sabinova na miejsce szkolenia i z powrotem do Sabinova.
• zapewnienie noclegu, śniadania i kolacji dla uczestników szkolenia ze Słowacji - 3 nauczycieli

Wyżywienie
Słowacy
I dzień
3obiady, 3 kolacje
obiad (dwudaniowy), deser
serwis kawowy - kawa, mleczko do kawy, herbata, cukier, zimne napoje, ciastka.
II dzień
3 śniadania, 3obiady, 3 kolacje
obiad (dwudaniowy), deser
serwis kawowy - kawa, mleczko do kawy, herbata, cukier, zimne napoje, ciastka.
III dzień
3 śniadania, 3obiady, 3 kolacje
obiad (dwudaniowy), deser
serwis kawowy - kawa, mleczko do kawy, herbata, cukier, zimne napoje, ciastka.
IV dzień
3 śniadania, 3obiady
obiad (dwudaniowy), deser
serwis kawowy - kawa, mleczko do kawy, herbata, cukier, zimne napoje, ciastka.Polacy
I dzień
5 obiadów
obiad (dwudaniowy), deser
serwis kawowy - kawa, mleczko do kawy, herbata, cukier, zimne napoje, ciastka.
II dzień
5 obiadów
obiad (dwudaniowy), deser
serwis kawowy - kawa, mleczko do kawy, herbata, cukier, zimne napoje, ciastka.
III dzień
5 obiadów
obiad (dwudaniowy), deser
serwis kawowy - kawa, mleczko do kawy, herbata, cukier, zimne napoje, ciastka.
IV dzień
5 obiadów
obiad (dwudaniowy), deser
serwis kawowy - kawa, mleczko do kawy, herbata, cukier, zimne napoje, ciastka.
Łącznie: śniadań (9 porcji), obiadów (32 porcji), kolacji (9 porcji)


Noclegi
dla 3 osób 3 noclegi (Słowacy) odległość do 15 km od miejsca kursu, (2 pokoje- 1pokój 2 osobowy, 1 pokój – 1 osobowy)
• ubranie robocze dla uczestników szkolenia składające się z: fartuch przedni, fartuch/bluza, czapka, buty, nadruk.

8. Do zadań wykonawcy należy również przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego nabyte umiejętności w zakresie przeprowadzonego szkolenia dla uczestników/ uczestniczek szkolenia, sporządzenie protokołu z egzaminu i przekazanie Zamawiającemu oraz wydanie certyfikatów w j. polskim, j. angielskim i j. słowackim z ukończenia szkolenia potwierdzające nabyte umiejętności.

9. Odbiór wykonanej usługi zostanie udokumentowany przekazaniem Zamawiającemu list obecności, zapisami w dzienniku szkolenia, potwierdzeniem odbioru materiałów szkoleniowych dla uczestników/ uczestniczek szkolenia oraz dostarczenie 1 kpi. materiałów szkoleniowych dla Zamawiającego, potwierdzeniem skorzystania z wyżywienia, potwierdzeniem skorzystania z transportu, potwierdzeniem otrzymania ubrania roboczego, potwierdzeniem skorzystania z noclegu, protokołu z przeprowadzonego egzaminu potwierdzającego przeprowadzenie egzaminu dla uczestników/ uczestniczek szkolenia (przed
i po zakończeniu szkolenia), potwierdzenie wydania certyfikatów o ukończeniu szkolenia oraz ich kserokopii oraz raportu końcowego z przeprowadzonego szkolenia.

10. Szczegółowy harmonogram szkolenia opracowany zostanie w porozumieniu Wykonawcy
i Zamawiającego.
Termin wykonania zamówienia: 12-15.01.2021


CZĘŚĆ II dotyczy szkolenia „Kucharz doskonały” – dotyczy I i II edycja (2 edycje)

1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. „Kucharz doskonały" w ramach realizacji projektu pt. Poprawa jakości kształcenia zawodowego na obszarze transgranicznym w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020 Oś priorytetowa 3. Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

2. Celem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia „Kucharz doskonały" dla nauczycieli, uczniów i uczennic Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych przy Zespole Szkół w Iwoniczu oraz nauczycieli, uczniów i uczennic ze szkoły partnerskiej
z Sabinova na Słowacji.

3.Liczba uczestników :

I edycja

Liczba uczestników: ogółem 21, w tym:
Słowacy
6 – uczniów
2 - nauczycieli
Polacy
11 – uczniów
2 – nauczycieli


II edycja

Liczba uczestników: ogółem 21, w tym:
Słowacy
6 – uczniów
2 - nauczycieli
Polacy
11 – uczniów
2 – nauczycieli

3. Szkolenie będzie realizowane w pracowniach gastronomicznych w Zespole Szkół
w Iwoniczu, w formie zajęć pozalekcyjnych. Program szkolenia obejmuje 32 godziny lekcyjne
( 4 dni ). Zajęcia będą trwać maksymalnie 8 godzin dziennie.

I edycja

Czas kursu

4 dni
32 godziny (4 x 8 godzin);
8 godz. część teoretyczna
24 godz. cześć praktyczna
1 godzina teoretyczna jest równa 45 minutom, praktyczna 60 minutom

II edycja

Czas kursu

4 dni
32 godziny (4 x 8 godzin);
8 godz. część teoretyczna
24 godz. cześć praktyczna
1 godzina teoretyczna jest równa 45 minutom, praktyczna 60 minutom


5. Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom szkolenia umiejętności i kwalifikacji niezbędnych do pracy w branży gastronomicznej. Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję poznać tajniki kuchni polskiej i zagranicznej. Tradycyjne dania przyrządzone w nowych aranżacjach. Uczniowie poznają najnowsze trendy w gotowaniu. Nauczą się przygotowywać przystawki, zupy, dania główne oraz desery. Dowiedzą się, jak komponować składniki i przyprawiać danie, aby miało ono niepowtarzalny smak i aromat. Ponadto przyswoją sobie umiejętność atrakcyjnego i apetycznego podawania potrawy. Dzięki uczestnictwie w zajęciach uczestnicy będą mogli zaskoczyć rodzinę i znajomych oryginalnym smakiem kuchni świata. Zostanie im przekazana wiedza teoretyczna i praktyczna którą zapewni dalszy rozwój na rynku pracy. Uczestnicy po ukończeniu szkolenia dostaną certyfikaty ukończenia szkolenia w j.polskim, j.angielskim i j.słowackim . Celem realizacji szkolenia wykonawca powinien zapewnić profesjonalny sprzęt gastronomiczny taki jak: m.in. pakowarka próżniowa komorowa z listwą zgrzewającą. Urządzenie do gotowania sous-vide o wielkości 1/1GN. Wyposażone w precyzyjny termostat z możliwością regulacji od 45 0C do
90 0C z dokładnością co do 0,1 0C. Idealnie sprawdzi się w restauracjach typu a la carte. Kontakt Grill góra dół ryflowany. Płyta grillowa płaska.

6. Program szkolenia powinien obejmować następującą tematykę:
- nauka przyrządzania dań kuchni polskiej charakterystycznej dla różnych regionów Polski – praktyczne warsztaty gotowania, z wykorzystaniem nowych technologii kulinarnych
- kuchnia śląska, kresowa, galicyjska, góralska, polskie zupy, potrawy na święta, produkty regionalne,
-przygotowywanie deserów
-naczynia wykorzystywane do podawania dań polskich w dawnych czasach
-wybrane dania kuchni świata – praktyczne warsztaty gotowania
- tradycyjne dodatki do dań z różnych regionów świata, zioła i przyprawy

7. Wykonawca powinien zapewnić każdemu uczestnikowi:
• materiały szkoleniowe/dydaktyczne z zakresu kursu (np. skrypt zawierający przepisy dań - zgodne z tematyką kursu) w j. polskim i w j. słowackim w tym: materiały piśmiennicze /notatnik - kołozeszyt, długopis
• urządzenia, sprzęt, surowce, materiały i produkty do sporządzania i dekoracji niezbędne do przeprowadzenia szkolenia zgodnie z programem szkolenia
• możliwość wykonania ćwiczeń praktycznych kilkakrotnie w celu utrwalenia zdobytej wiedzy i umiejętności
• przeprowadzenie egzaminu potwierdzającego nabyte umiejętności
• wydanie uczestnikom certyfikatów ukończenia szkolenia - również w języku angielskim. (Z Polski po polsku i angielsku, ze Słowacji po słowacku i angielsku) zawierających nazwę oraz tematykę szkolenia wraz z godzinowym zakresem realizacji poszczególnych tematów, podpisy trenerów, pieczęć organizatora)
• wszelkie koszty związane z organizacją egzaminu
• Zapewnienie serwisu kawowego - kawa, mleczko do kawy, herbata, zimne napoje, ciastka.
• Obiad dwudaniowy dla wszystkich uczestników szkolenia
• koszty trenerów (2 trenerów). Trener powinien posiadać minimum 5 - letnie doświadczenie w zawodzie kucharz. Minimum 3 letnie doświadczenie w pracy jako trener-szkoleniowiec. Studia wyższe II- stopnia w tym kurs pedagogiczny. Kwalifikacje mistrzowskie w zawodzie kucharz.
• transport nauczycieli i uczniów ze Słowacji z Sabinova na miejsce szkolenia i z powrotem do Sabinova. (I,II edycja)
• zapewnienie noclegu, śniadania i kolacji dla uczestników szkolenia ze Słowacji – 8 osób


Wyżywienie I edycja
Słowacy
I dzień
8 obiadów, 8 kolacji
obiad (dwudaniowy), deser
serwis kawowy - kawa, mleczko do kawy, herbata, cukier, zimne napoje, ciastka.
II dzień
8 śniadań, 8 obiadów, 8 kolacji
obiad (dwudaniowy), deser
serwis kawowy - kawa, mleczko do kawy, herbata, cukier, zimne napoje, ciastka.
III dzień
8 śniadań, 8 obiadów, 8 kolacji
obiad (dwudaniowy), deser
serwis kawowy - kawa, mleczko do kawy, herbata, cukier, zimne napoje, ciastka.
IV dzień
8 śniadań, 8 obiadów
obiad (dwudaniowy), deser
serwis kawowy - kawa, mleczko do kawy, herbata, cukier, zimne napoje, ciastka.
Polacy
I dzień
13 obiadów
obiad (dwudaniowy), deser
serwis kawowy - kawa, mleczko do kawy, herbata, cukier, zimne napoje, ciastka.
II dzień
13 obiadów
obiad (dwudaniowy), deser
serwis kawowy - kawa, mleczko do kawy, herbata, cukier, zimne napoje, ciastka.

III dzień
13 obiadów
obiad (dwudaniowy), deser
serwis kawowy - kawa, mleczko do kawy, herbata, cukier, zimne napoje, ciastka.
IV dzień
13 obiadów
obiad (dwudaniowy), deser
serwis kawowy - kawa, mleczko do kawy, herbata, cukier, zimne napoje, ciastka.
Łącznie: śniadań (24 porcje), obiadów (84 porcje), kolacji (24 porcje)

Wyżywienie II edycja
Słowacy
I dzień
8 obiadów, 8 kolacji
obiad (dwudaniowy), deser
serwis kawowy - kawa, mleczko do kawy, herbata, cukier, zimne napoje, ciastka.
II dzień
8 śniadań, 8 obiadów, 8 kolacji
obiad (dwudaniowy), deser
serwis kawowy - kawa, mleczko do kawy, herbata, cukier, zimne napoje, ciastka.
III dzień
8 śniadań, 8 obiadów, 8 kolacji
obiad (dwudaniowy), deser
serwis kawowy - kawa, mleczko do kawy, herbata, cukier, zimne napoje, ciastka.
IV dzień
8 śniadań, 8 obiadów
obiad (dwudaniowy), deser
serwis kawowy - kawa, mleczko do kawy, herbata, cukier, zimne napoje, ciastka.
Polacy
I dzień
13 obiadów
obiad (dwudaniowy), deser
serwis kawowy - kawa, mleczko do kawy, herbata, cukier, zimne napoje, ciastka.
II dzień
13 obiadów
obiad (dwudaniowy), deser
serwis kawowy - kawa, mleczko do kawy, herbata, cukier, zimne napoje, ciastka.
III dzień
13 obiadów
obiad (dwudaniowy), deser
serwis kawowy - kawa, mleczko do kawy, herbata, cukier, zimne napoje, ciastka.
IV dzień
13 obiadów
obiad (dwudaniowy), deser
serwis kawowy - kawa, mleczko do kawy, herbata, cukier, zimne napoje, ciastka.
Łącznie: śniadań (24 porcje), obiadów (84 porcje), kolacji (24 porcje)

Noclegi
I edycja: dla 8 osób 3 noclegi (Słowacy) odległość do 15 km od miejsca kursu, (4 pokoje- 2 osobowe )
II edycja: dla 8 osób 3 noclegi (Słowacy) odległość do 15 km od miejsca kursu, (4 pokoje- 2 osobowe )
• ubranie robocze dla uczestników szkolenia składające się z: fartuch przedni, fartuch/bluza, czapka, buty, nadruk.
•organizację czasu wolnego dla uczestników szkolenia

I dzień – wizyta na rynku i zwiedzanie z przewodnikiem zabytków miasta Krosno
II dzień – zajęcia warsztatowe w Centrum Dziedzictwa Szkła Krosno
III dzień - wyjście do kina / spotkanie integracyjne


8. Do zadań wykonawcy należy również przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego nabyte umiejętności w zakresie przeprowadzonego szkolenia dla uczestników/ uczestniczek szkolenia, sporządzenie protokołu z egzaminu i przekazanie Zamawiającemu oraz wydanie certyfikatów o ukończeniu szkolenia potwierdzających nabyte umiejętności.

9. Odbiór wykonanej usługi zostanie udokumentowany przekazaniem Zamawiającemu list obecności, zapisami w dzienniku szkolenia, potwierdzeniem skorzystania z wyżywieni potwierdzeniem skorzystania z transportu, potwierdzeniem otrzymania ubrania roboczego, potwierdzeniem odbioru materiałów szkoleniowych/dydaktycznych dla uczestników/ uczestniczek szkolenia oraz dostarczenie 1 kpi. materiałów szkoleniowych/dydaktycznych w j.polskim i j.słowackim dla Zamawiającego, protokołu z przeprowadzonego egzaminu potwierdzającego przeprowadzenie egzaminu dla uczestników/ uczestniczek szkolenia (przed i po zakończeniu szkolenia), potwierdzenie wydania certyfikatów o ukończeniu szkolenia oraz ich kserokopii oraz raportu końcowego z przeprowadzonego szkolenia.

10. Szczegółowy harmonogram szkolenia opracowany zostanie w porozumieniu Wykonawcy
i Zamawiającego
Termin: I edycja 19-22.05.2020; II edycja 18-21.05.2021CZĘŚĆ III dotyczy zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia pn. „Kuchnia regionalna Podkarpacia w nowych aranżacjach

1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pn. „Kuchnia regionalna Podkarpacia w nowych aranżacjach" w ramach realizacji projektu pt. Poprawa jakości kształcenia zawodowego na obszarze transgranicznym w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020 Oś priorytetowa 3.Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

2. Celem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu „Kuchnia regionalna Podkarpacia w nowych aranżacjach" dla nauczycieli, uczniów i uczennic Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych przy Zespole Szkół w Iwoniczu oraz nauczycieli, uczniów
i uczennic ze szkoły partnerskiej z Sabinova na Słowacji.

3.Liczba uczestników kursu:

Liczba uczestników: ogółem 21, w tym:
Słowacy
6 – uczniów
2 - nauczycieli
Polacy
11 – uczniów
2 – nauczycieli

4. Kurs będzie realizowany w pracowniach gastronomicznych w Zespole Szkół w Iwoniczu, w formie zajęć pozalekcyjnych. Program szkolenia obejmuje 32 godziny lekcyjne
( 4 dni ). Zajęcia będą trwać maksymalnie 8 godzin dziennie.

Czas kursu

4 dni
32 godziny (4 x 8 godzin);
8 godz. część teoretyczna
24 godz. cześć praktyczna
1 godzina teoretyczna jest równa 45 minutom, praktyczna 60 minutom


5. Celem kursu jest dostarczenie uczestnikom szkolenia umiejętności
i kwalifikacji niezbędnych do pracy w branży gastronomicznej. Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję poznać tajniki kuchni podkarpackiej a także kuchni poszczególnych regionów z Podkarpacia. Tradycyjne dania przyrządzone w nowych aranżacjach. Uczestnicy poznają najnowsze trendy w gotowaniu. Nauczą się przygotowywać przystawki, zupy, dania główne oraz desery. Dowiedzą się, jak komponować składniki i przyprawiać danie, aby miało ono niepowtarzalny smak i aromat. Ponadto przyswoją sobie umiejętność atrakcyjnego i apetycznego podawania potrawy. Dzięki uczestnictwie w zajęciach uczestnicy będą mogli zaskoczyć rodzinę i znajomych oryginalnym smakiem kuchni podkarpackiej. Zostanie im przekazana wiedza teoretyczna i praktyczna którą może zapewnić dalszy rozwój na rynku pracy. Uczestnicy po ukończeniu kursu dostaną certyfikaty z ukończenia kursu.

6. Program kursu powinien obejmować następującą tematykę:

-Zapoznanie z charakterystyką dań kuchni regionalnej Podkarpacia i regionalnych kuchni z terenu Podkarpacia. Charakterystyka wpływu kuchni bieszczadzkiej
i kresowej na kuchnie staropolską. Kuchnia Łemków i Bojków.
- Zapoznanie z szeroką gamą Podkarpackich produktów regionalnych wraz
z degustacji
- Zapoznanie z Podkarpackimi produktami zarejestrowanymi w UE
- Sezonowość produktów w kuchni regionalnej Podkarpacia
- Produkty ekologiczne w kuchni regionalnej Podkarpacia
- Tworzenie menu z udziałem dań kuchni podkarpackiej
- Nowe aranżacje tradycyjnych dań kuchni podkarpackiej z wykorzystaniem nowoczesnych technik kulinarnych
- Przygotowanie potraw regionalnych - praktyczne warsztaty gotowania

7. Wykonawca powinien zapewnić każdemu uczestnikowi:
•Wykonawca powinien zapewnić profesjonalne urządzenia gastronomiczne min: płyta grillowa/ ryflowana, blender, oraz pozostały sprzęt potrzebny do realizacji zamówienia
• materiały szkoleniowe/dydaktyczne z zakresu kursu (np. skrypt zawierający przepisy dań - zgodne z tematyką kursu) w j. polskim i w j. słowackim w tym: materiały piśmiennicze /notatnik - kołozeszyt, długopis
• urządzenia, sprzęt, surowce, materiały i produkty do sporządzania i dekoracji
niezbędne do przeprowadzenia kursu zgodnie z programem kursu
• możliwość wykonania ćwiczeń praktycznych kilkakrotnie w celu utrwalenia zdobytej wiedzy i umiejętności
• przeprowadzenie egzaminu potwierdzającego nabyte umiejętności
• wydanie uczestnikom certyfikatów ukończenia kursu - również w języku angielskim.
(Z Polski po polsku i angielsku, ze Słowacji po słowacku i angielsku) zawierających nazwę oraz tematykę kursu wraz z godzinowym zakresem realizacji poszczególnych tematów, podpisy trenerów, pieczęć organizatora)
• wszelkie koszty związane z organizacją egzaminu
• Zapewnienie serwisu kawowego - kawa, mleczko do kawy, herbata, zimne napoje, ciastka.
•W przypadku trwania szkolenia 5 godzin lub więcej w ciągu dnia obiad dwudaniowy dla wszystkich uczestników szkolenia.
• koszty trenerów ( 2 trenerów). Trener powinien posiadać minimum 5 - letnie doświadczenie w zawodzie kucharz. Minimum 3 letnie doświadczenie w pracy jako trener-szkoleniowiec. Studia wyższe II- stopnia w tym kurs pedagogiczny. Kwalifikacje mistrzowskie w zawodzie kucharz.
• transport nauczycieli i uczniów ze Słowacji z Sabinova na miejsce szkolenia i z powrotem do Sabinova.
• zapewnienie noclegu, śniadania i kolacji dla uczestników szkolenia ze Słowacji – 8 osób

Wyżywienie
Słowacy
I dzień
8 obiadów, 8 kolacji
obiad (dwudaniowy), deser
serwis kawowy - kawa, mleczko do kawy, herbata, cukier, zimne napoje, ciastka.
II dzień
8 śniadań, 8 obiadów, 8 kolacji
obiad (dwudaniowy), deser
serwis kawowy - kawa, mleczko do kawy, herbata, cukier, zimne napoje, ciastka.

III dzień
8 śniadań, 8 obiadów, 8 kolacji
obiad (dwudaniowy), deser
serwis kawowy - kawa, mleczko do kawy, herbata, cukier, zimne napoje, ciastka.
IV dzień
8 śniadań, 8 obiadów
obiad (dwudaniowy), deser
serwis kawowy - kawa, mleczko do kawy, herbata, cukier, zimne napoje, ciastka.
Polacy
I dzień
13 obiadów
obiad (dwudaniowy), deser
serwis kawowy - kawa, mleczko do kawy, herbata, cukier, zimne napoje, ciastka.
II dzień
13 obiadów
obiad (dwudaniowy), deser
serwis kawowy - kawa, mleczko do kawy, herbata, cukier, zimne napoje, ciastka.
III dzień
13 obiadów
obiad (dwudaniowy), deser
serwis kawowy - kawa, mleczko do kawy, herbata, cukier, zimne napoje, ciastka.
IV dzień
13 obiadów
obiad (dwudaniowy), deser
serwis kawowy - kawa, mleczko do kawy, herbata, cukier, zimne napoje, ciastka.
Łącznie: śniadań (24 porcje), obiadów (84 porcje), kolacji (24 porcje)

Noclegi
dla 8 osób 3 noclegi (Słowacy) odległość do 15 km od miejsca kursu, (4 pokoje- 2 osobowe )

• ubranie robocze dla uczestników kursu składające się z: fartuch przedni, fartuch/bluza, czapka, buty, nadruk.
• organizację czasu wolnego dla uczestników kursu
I dzień - wyjście do kina / spotkanie integracyjne
II dzień – zajęcia integracyjne z uczniami ZS Iwonicz
III dzień - zwiedzanie Muzeum w Bóbrce
8. Do zadań wykonawcy należy również przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego nabyte umiejętności w zakresie przeprowadzonych warsztatów dla uczestników/ uczestniczek kursu, sporządzenie protokołu z egzaminu i przekazanie Zamawiającemu oraz wydanie certyfikatów i zaświadczeń o ukończeniu kursu potwierdzających nabyte umiejętności.

9. Odbiór wykonanej usługi zostanie udokumentowany przekazaniem Zamawiającemu list obecności, zapisami w dzienniku szkolenia, potwierdzeniem skorzystania z wyżywienia, potwierdzeniem skorzystania z transportu, potwierdzeniem otrzymania ubrania roboczego, potwierdzeniem skorzystania z noclegu, potwierdzeniem odbioru materiałów szkoleniowych/dydaktycznych dla uczestników/ uczestniczek szkolenia oraz dostarczenie 1 kpl. materiałów szkoleniowych w j. polskim i j. słowackim dla Zamawiającego, protokołu z przeprowadzonego egzaminu potwierdzającego przeprowadzenie egzaminu dla uczestników/ uczestniczek szkolenia (przed i po zakończeniu szkolenia), potwierdzenie wydania certyfikatów o ukończeniu szkolenia oraz ich kserokopii oraz raportu końcowego z przeprowadzonego szkolenia.

10. Szczegółowy harmonogram szkolenia opracowany zostanie w porozumieniu Wykonawcy
i Zamawiającego
Termin wykonania zamówienia: II edycja - 8-11.09.2020

CZĘŚĆ IV dotyczy zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia pn. „Kuchnia staropolska"


1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. „Kuchnia staropolska" w ramach realizacji projektu pt. Poprawa jakości kształcenia zawodowego na obszarze transgranicznym w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020 Oś priorytetowa 3. Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

2. Celem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia „Kuchnia staropolska" dla nauczycieli, uczniów i uczennic Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych przy Zespole Szkół w Iwoniczu oraz nauczycieli, uczniów i uczennic ze szkoły partnerskiej z Sabinova na Słowacji.

3. Liczba uczestników szkolenia:

Liczba uczestników: ogółem 21, w tym:
Słowacy
6 – uczniów
2 - nauczycieli
Polacy
11 – uczniów
2 – nauczycieli

4. Szkolenie będzie realizowane w pracowniach gastronomicznych w Zespole Szkół w Iwoniczu, w formie zajęć pozalekcyjnych.
Program szkolenia obejmuje 32 godziny lekcyjne ( 4 dni ). Zajęcia będą trwać maksymalnie 8 godzin dziennie.
Czas kursu

4 dni
32 godziny (4 x 8 godzin);
8 godz. część teoretyczna
24 godz. cześć praktyczna
1 godzina teoretyczna jest równa 45 minutom, praktyczna 60 minutom

5. Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom szkolenia umiejętności i kwalifikacji niezbędnych do pracy w branży gastronomicznej. Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję poznać tajniki kuchni polskiej a także kuchni poszczególnych regionów kraju. Tradycyjne dania przyrządzone w nowych aranżacjach. Uczestnicy poznają najnowsze trendy w gotowaniu. Nauczą się przygotowywać przystawki, zupy, dania główne oraz desery. Dowiedzą się, jak komponować składniki i przyprawiać danie, aby miało ono niepowtarzalny smak i aromat. Ponadto przyswoją sobie umiejętność atrakcyjnego i apetycznego podawania potrawy. Dzięki uczestnictwie w zajęciach uczestnicy będą mogli zaskoczyć rodzinę i znajomych oryginalnym smakiem kuchni staropolskiej. Zostanie im przekazana wiedza teoretyczna i praktyczna którą może zapewnić dalszy rozwój na rynku pracy. Uczestnicy po ukończeniu szkolenia dostaną certyfikaty ukończenia szkolenia.

6. Program szkolenia powinien obejmować następującą tematykę:
- nauka przyrządzania dań kuchni staropolskiej charakterystycznych dla różnych regionów Polski
– praktyczne warsztaty gotowania,
- kuchnia śląska, kresowa, galicyjska i góralska,
- polskie zupy,
- produkty regionalne i charakterystyczne potrawy pochodzące z regionu bieszczadzkiego
- potrawy kuchni zapomnianej min. ozorki, zając w welonie
- przygotowywanie deserów
Celem realizacji szkolenia wykonawca powinien zapewnić profesjonalne urządzenia gastronomiczne, min: płyta grillowa/ ryflowana, blender, oraz pozostały sprzęt potrzebny do realizacji zamówienia

7. Wykonawca powinien zapewnić każdemu uczestnikowi:
• materiały szkoleniowe/dydaktyczne z zakresu kursu (np. skrypt zawierający przepisy dań - zgodne z tematyką kursu) w j. polskim i w j. słowackim w tym: materiały piśmiennicze /notatnik - kołozeszyt, długopis
• urządzenia, sprzęt, surowce, materiały i produkty do sporządzania i dekoracji niezbędne do przeprowadzenia szkolenia zgodnie z programem szkolenia
• możliwość wykonania ćwiczeń praktycznych kilkakrotnie w celu utrwalenia zdobytej wiedzy
i umiejętności
• przeprowadzenie egzaminu potwierdzającego nabyte umiejętności
• wydanie uczestnikom certyfikatów ukończenia szkolenia - również w języku angielskim. (Z Polski po polsku i angielsku, ze Słowacji po słowacku i angielsku) zawierających nazwę oraz tematykę szkolenia wraz z godzinowym zakresem realizacji poszczególnych tematów, podpisy trenerów, pieczęć organizatora)
• wszelkie koszty związane z organizacją egzaminu
• Zapewnienie serwisu kawowego - kawa, mleczko do kawy, herbata, zimne napoje, ciastka.
•W przypadku trwania szkolenia 5 godzin lub więcej w ciągu dnia obiad dwudaniowy dla wszystkich uczestników szkolenia:
• koszty trenera ( 2 trenerów). Trener powinien posiadać minimum 5 - letnie doświadczenie
w zawodzie kucharz. Minimum 3 letnie doświadczenie w pracy jako trener-szkoleniowiec. Studia wyższe II- stopnia w tym kurs pedagogiczny. Kwalifikacje mistrzowskie w zawodzie kucharz.
• transport uczniów i nauczycieli ze Słowacji z Sabinova na miejsce szkolenia i z powrotem do Sabinova.
• zapewnienie noclegu, śniadania i kolacji dla uczestników szkolenia ze Słowacji – 8 osób

Wyżywienie
Słowacy
I dzień
8obiadów, 8 kolacji
obiad (dwudaniowy), deser
serwis kawowy - kawa, mleczko do kawy, herbata, cukier, zimne napoje, ciastka.
II dzień
8 śniadań, 8 obiadów, 8 kolacji
obiad (dwudaniowy), deser
serwis kawowy - kawa, mleczko do kawy, herbata, cukier, zimne napoje, ciastka.
III dzień
8 śniadań, 8 obiadów, 8 kolacji
obiad (dwudaniowy), deser
serwis kawowy - kawa, mleczko do kawy, herbata, cukier, zimne napoje, ciastka.
IV dzień
8 śniadań, 8 obiadów
obiad (dwudaniowy), deser
serwis kawowy - kawa, mleczko do kawy, herbata, cukier, zimne napoje, ciastka.
Polacy
I dzień
13 obiadów
obiad (dwudaniowy), deser
serwis kawowy - kawa, mleczko do kawy, herbata, cukier, zimne napoje, ciastka.
II dzień
13 obiadów
obiad (dwudaniowy), deser
serwis kawowy - kawa, mleczko do kawy, herbata, cukier, zimne napoje, ciastka.
III dzień
13 obiadów
obiad (dwudaniowy), deser
serwis kawowy - kawa, mleczko do kawy, herbata, cukier, zimne napoje, ciastka.
IV dzień
13 obiadów
obiad (dwudaniowy), deser
serwis kawowy - kawa, mleczko do kawy, herbata, cukier, zimne napoje, ciastka.
Łącznie: śniadań (24 porcje), obiadów (84 porcje), kolacji (24 porcje)Noclegi
dla 8 osób 3 noclegi (Słowacy) odległość do 15 km od miejsca kursu, (4 pokoje- 2 osobowe )
• ubranie robocze dla uczestników szkolenia składające się z: fartuch przedni, fartuch/bluza, czapka, buty, nadruk.
• organizację czasu wolnego dla uczestników szkolenia ze Słowacji.
I dzień - spotkanie integracyjne / kręgle
II dzień – zwiedzanie Muzeum Rzemiosła Krosno
III dzień – Zamek Kamieniec i rezerwat przyrody Prządki

8. Do zadań wykonawcy należy również przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego nabyte umiejętności w zakresie przeprowadzonych warsztatów dla uczestników/ uczestniczek szkolenia, sporządzenie protokołu z egzaminu i przekazanie Zamawiającemu oraz wydanie certyfikatów o ukończeniu szkolenia potwierdzających nabyte umiejętności.

9. Odbiór wykonanej usługi zostanie udokumentowany przekazaniem Zamawiającemu list obecności, zapisami w dzienniku szkolenia, potwierdzeniem skorzystania z wyżywienia, potwierdzeniem skorzystania z transportu, potwierdzeniem otrzymania ubrania roboczego, potwierdzeniem skorzystania z noclegu, potwierdzeniem odbioru materiałów szkoleniowych/dydaktycznych dla uczestników/ uczestniczek szkolenia oraz dostarczenie 1 kpi. materiałów szkoleniowych/dydaktycznych dla Zamawiającego w j.polskim i j.słowackim, protokołu z przeprowadzonego egzaminu potwierdzającego przeprowadzenie egzaminu dla uczestników/ uczestniczek szkolenia (przed i po zakończeniu szkolenia), potwierdzenie wydania certyfikatów o ukończeniu szkolenia oraz ich kserokopii oraz raportu końcowego z przeprowadzonego szkolenia.

10. Szczegółowy harmonogram szkolenia opracowany zostanie w porozumieniu Wykonawcy
i Zamawiającego
Termin: 17-20.11.2020


CZĘŚĆ V dotyczy zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia/warsztatów
z przygotowywania przetworów owocowych i warzywnych1. Celem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia/warsztatów
z przygotowywania przetworów owocowych i warzywnych dla nauczycieli, uczniów Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych przy Zespole Szkół w Iwoniczu i nauczycieli, uczniów ze szkoły partnerskiej z Sabinova na Słowacji.

2. Liczba uczestników szkolenia/warsztatów:
Liczba uczestników: ogółem 25, w tym:
Słowacy
6 – uczniów
2 - nauczycieli
Polacy
15 – uczniów
2 – nauczycieli

3. Kurs będzie realizowany w miejscu wyznaczonym przez Wykonawcę w odległości nie przekraczającej 30 km od siedziby Zespołu Szkół w Iwoniczu.

4.Program kursu obejmuje 8 godzin lekcyjnych (1 dzień)

Czas kursu

1 dzień - 8 godzin
2 godz. część teoretyczna
6 godz. cześć praktyczna
1 godzina teoretyczna jest równa 45 minutom, praktyczna 60 minutom

5. Celem kursu jest dostarczenie uczestnikom szkolenia umiejętności i kwalifikacji niezbędnych do pracy w branży gastronomicznej w tym umiejętności produkowania przetworów owocowo warzywnych i soków. Uczestnikom szkolenia zostanie przekazana wiedza teoretyczna i praktyczna która może zapewnić dalszy rozwój na rynku pracy. Uczestnicy po ukończeniu kursu dostaną certyfikaty ukończenia kursu.
6. Program kursu powinien obejmować następującą tematykę:
Przetwórstwo owocowo – warzywne
- Możliwości sprzedaży owoców i warzyw oraz ich przetworów z gospodarstw rolnych i ich znakowanie,
- Przetwórstwo surowców ekologicznych w gospodarstwie rolnym,
- Wymagania jakościowe w stosunku do owoców i warzyw przeznaczonych do produkcji soków,
- Soki naturalne, soki odtworzone, nektary, napoje - definicja i degustacja
- Technologia produkcji soków naturalnie mętnych, pasteryzowanych,
- Zajęcia warsztatowe – produkcja konfitur, dżemów i soku jabłkowego. Sporządzanie dań z wykorzystaniem przygotowanych przetworów i soków.
7. Wykonawca powinien zapewnić każdemu uczestnikowi:
• materiały dydaktyczne w j. polskim i j. słowackim z zakresu szkolenia (np. skrypt zgodne z tematyką szkolenia ) w j. polskim i w j. słowackim w tym: materiały piśmiennicze /notatnik - kołozeszyt, długopis

• urządzenia, sprzęt, surowce, materiały i produkty do sporządzania i dekoracji niezbędne do przeprowadzenia szkolenia zgodnie z programem szkolenia. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia słoików, nakrętek, maszyny do rozdrabniania owoców i inny sprzęt potrzebny do realizacji zamówienia.
• możliwość wykonania ćwiczeń praktycznych kilkakrotnie w celu utrwalenia zdobytej wiedzy i umiejętności
• przeprowadzenie egzaminu potwierdzającego nabyte umiejętności
• wydanie uczestnikom certyfikatów ukończenia szkolenia - również w języku angielskim. (Z Polski po polsku i angielsku, ze Słowacji po słowacku i angielsku) zawierających nazwę oraz tematykę szkolenia wraz z godzinowym zakresem realizacji poszczególnych tematów, podpisy trenerów, pieczęć organizatora)
• wszelkie koszty związane z organizacją egzaminu
•Zapewnienie serwisu kawowego - kawa, mleczko do kawy, herbata, zimne napoje, ciastka.
•W przypadku trwania szkolenia 5 godzin lub więcej w ciągu dnia obiad dwudaniowy dla wszystkich uczestników szkolenia
• Koszty trenera. Trener powinien posiadać minimum 5 - letnie doświadczenie
w zawodzie kucharz. Minimum 3 letnie doświadczenie w pracy jako trener-szkoleniowiec. Studia wyższe II- stopnia w tym kurs pedagogiczny. Kwalifikacje mistrzowskie w zawodzie kucharz.
• transport nauczycieli i uczniów ze Słowacji z Sabinova na miejsce szkolenia i z powrotem do Sabinova.
• transport uczniów i nauczycieli z Polski na miejsce szkolenia i z powrotem do siedziby Zespołu Szkół w Iwoniczu.

Wyżywienie
Słowacy
8 obiadów
obiad (dwudaniowy), deser
serwis kawowy - kawa, mleczko do kawy, herbata, cukier, zimne napoje, ciastka.
Polacy
17 obiadów
obiad (dwudaniowy), deser
serwis kawowy - kawa, mleczko do kawy, herbata, cukier, zimne napoje, ciastka.
Łącznie: obiadów – 25 porcji


8. Do zadań wykonawcy należy również przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego nabyte umiejętności w zakresie przeprowadzonych warsztatów dla uczestników/ uczestniczek szkolenia, sporządzenie protokołu z egzaminu i przekazanie Zamawiającemu oraz wydanie certyfikatów o ukończeniu szkolenia potwierdzających nabyte umiejętności.

9. Odbiór wykonanej usługi zostanie udokumentowany przekazaniem Zamawiającemu list obecności, zapisami w dzienniku szkolenia, potwierdzeniem skorzystania z wyżywienia, potwierdzeniem skorzystania z transportu, potwierdzeniem odbioru materiałów dydaktycznych dla uczestników/ uczestniczek szkolenia oraz dostarczenie 1 kpl. materiałów dydaktycznych w j.polskim i j.słowackim dla Zamawiającego, protokołu z przeprowadzonego egzaminu potwierdzającego przeprowadzenie egzaminu dla uczestników/ uczestniczek szkolenia/warsztatów (przed i po zakończeniu szkolenia), potwierdzenie wydania certyfikatów o ukończeniu szkolenia oraz ich kserokopii oraz raportu końcowego z przeprowadzonego szkolenia.

10. Szczegółowy harmonogram szkolenia opracowany zostanie w porozumieniu Wykonawcy
i Zamawiającego
Termin kursu 14.10.2020 r.


CZĘŚĆ VI dotyczy zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia/warsztatów z wyrobu ekologicznych produktów piekarniczych- I i II edycja

1. Celem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia/warsztatów z wyrobu ekologicznych produktów piekarniczych dla uczniów Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych przy Zespole Szkół w Iwoniczu i uczniów ze szkoły partnerskiej z Sabinova na Słowacji, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

2. Liczba uczestników szkolenia/warsztatów:
I edycja
Liczba uczestników: ogółem 21, w tym:
Słowacy
6 – uczniów
2 - nauczycieli
Polacy
11 – uczniów
2 – nauczycieli
II edycja
Liczba uczestników: ogółem 21, w tym:
Słowacy
6 – uczniów
2 - nauczycieli
Polacy
11 – uczniów
2 – nauczycieli

3. Kurs będzie realizowany w miejscu zaproponowanym przez Wykonawcę w odległości nie większej niż 30 km od siedziby Zespołu Szkół w Iwoniczu.

4.Program kursu obejmuje 8 godzin lekcyjnych (1 dzień)

I edycja
Czas kursu

1 dzień - 8 godzin
2 godz. część teoretyczna
6 godz. cześć praktyczna
1 godzina teoretyczna jest równa 45 minutom, praktyczna 60 minutom

II edycja
Czas kursu

1 dzień - 8 godzin
2 godz. część teoretyczna
6 godz. cześć praktyczna
1 godzina teoretyczna jest równa 45 minutom, praktyczna 60 minutom

5. Celem kursu jest dostarczenie uczestnikom szkolenia umiejętności i kwalifikacji niezbędnych do pracy w branży gastronomicznej. Uczestnikom szkolenia zostanie przekazana wiedza teoretyczna i praktyczna która może zapewnić dalszy rozwój na rynku pracy. Uczestnicy po ukończeniu kursu dostaną certyfikaty z ukończenia kursu.
6. Program kursu powinien obejmować następującą tematykę:
• Technologia wypieku chleba
• Jak dawniej pieczono chleb/podpłomyki?
• Kurs pieczenia chleba i bułek
• Przygotowanie dodatków do chleba - pasty, sery, masła ziołowe

7. Wykonawca powinien zapewnić każdemu uczestnikowi:
• urządzenia, sprzęt, surowce, materiały i produkty do sporządzania i dekoracji niezbędne do przeprowadzenia szkolenia zgodnie z programem szkolenia. Wykonawca powinien zapewnić: piec piekarniczy i maszynę do wyrabiania ciast
• możliwość wykonania ćwiczeń praktycznych kilkakrotnie w celu utrwalenia zdobytej wiedzy i umiejętności
• przeprowadzenie egzaminu potwierdzającego nabyte umiejętności
• wydanie uczestnikom certyfikatów ukończenia szkolenia. (Z Polski po polsku i angielsku, ze Słowacji po słowacku i angielsku) zawierających nazwę oraz tematykę szkolenia wraz z godzinowym zakresem realizacji poszczególnych tematów, podpisy trenerów, pieczęć organizatora)
• wszelkie koszty związane z organizacją egzaminu
• Zapewnienie serwisu kawowego - kawa, mleczko do kawy, herbata, zimne napoje, ciastka.
•W przypadku trwania szkolenia 5 godzin lub więcej w ciągu dnia obiad dwudaniowy dla wszystkich uczestników szkolenia
• koszty trenera Trener powinien posiadać minimum 5 - letnie doświadczenie
w zawodzie kucharz lub piekarz. Kwalifikacje mistrzowskie w zawodzie kucharz lub piekarz.
• transport nauczycieli i uczniów ze Słowacji z Sabinova na miejsce szkolenia i z powrotem do Sabinova.
•transport uczniów i nauczycieli z Polski na miejsce szkolenia i z powrotem do siedziby Zespołu Szkół w Iwoniczu.

I edycja
Wyżywienie
Słowacy
8 obiadów
obiad (dwudaniowy), deser
serwis kawowy - kawa, mleczko do kawy, herbata, cukier, zimne napoje, ciastka.
Polacy
13 obiadów
obiad (dwudaniowy), deser
serwis kawowy - kawa, mleczko do kawy, herbata, cukier, zimne napoje, ciastka.
Łącznie: obiadów – 21 porcji

II edycja
Wyżywienie
Słowacy
8 obiadów
obiad (dwudaniowy), deser
serwis kawowy - kawa, mleczko do kawy, herbata, cukier, zimne napoje, ciastka.
Polacy
13 obiadów
obiad (dwudaniowy), deser
serwis kawowy - kawa, mleczko do kawy, herbata, cukier, zimne napoje, ciastka.
Łącznie: obiadów – 21 porcji


•ubranie robocze składające się z fartucha i nakrycia głowy dla wszystkich uczestników warsztatów.

8. Do zadań wykonawcy należy również przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego nabyte umiejętności w zakresie przeprowadzonych warsztatów dla uczestników/ uczestniczek szkolenia, sporządzenie protokołu z egzaminu i przekazanie Zamawiającemu oraz wydanie certyfikatów o ukończeniu szkolenia potwierdzających nabyte umiejętności.

9. Odbiór wykonanej usługi zostanie udokumentowany przekazaniem Zamawiającemu list obecności, zapisami w dzienniku szkolenia, potwierdzeniem skorzystania z wyżywienia, potwierdzeniem skorzystania z transportu, potwierdzeniem otrzymania ubrania roboczego, protokołu z przeprowadzonego egzaminu potwierdzającego przeprowadzenie egzaminu dla uczestników/ uczestniczek szkolenia (przed i po zakończeniu szkolenia), potwierdzenie wydania certyfikatów o ukończeniu szkolenia oraz ich kserokopii oraz raportu końcowego z przeprowadzonego szkolenia.


10. Szczegółowy harmonogram szkolenia opracowany zostanie w porozumieniu Wykonawcy
i Zamawiającego
Termin I edycja- 18.03.2020 II edycja- 31.03.2021

CZĘŚĆ VII dotyczy zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. „Szkolenie w czekoladzie"

1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. „Szkolenie w czekoladzie" w ramach realizacji projektu pt. Poprawa jakości kształcenia zawodowego na obszarze transgranicznym w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020 Oś priorytetowa 3. Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

2. Celem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia „Szkolenie w czekoladzie " dla nauczycieli, uczniów i uczennic Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych przy Zespole Szkół w Iwoniczu oraz nauczycieli, uczniów i uczennic ze szkoły partnerskiej z Sabinova na Słowacji.

3. Liczba uczestników szkolenia:

Liczba uczestników: ogółem 25, w tym:
Słowacy
6 – uczniów
2 - nauczycieli
Polacy
15– uczniów

2 - nauczycieli

4.Szkolenie będzie realizowane w miejscu zaproponowanym przez prowadzącego w odległości nie przekraczającej 30 km od siedziby Zespołu Szkół w Iwoniczu. Program szkolenia obejmuje 8 godzin lekcyjnych ( 1 dzień ).

1 dzień - 8 godzin
2 godz. część teoretyczna
6 godz. cześć praktyczna
1 godzina teoretyczna jest równa 45 minutom, praktyczna 60 minutom


5. Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom szkolenia umiejętności i kwalifikacji niezbędnych do pracy w branży gastronomicznej. Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję poznać historię czekolady, cały proces jej powstania od plantacji kakaowca do produkcji masy czekoladowej. Każdy uczestnik szkolenia zapozna się z tradycyjnymi recepturami i nowoczesnymi formami oraz smakami. Zostanie im przekazana wiedza teoretyczna i praktyczna którą może zapewnić dalszy rozwój na rynku pracy. Uczestnicy po ukończeniu szkolenia dostaną certyfikaty ukończenia szkolenia.

6. Program szkolenia powinien obejmować następującą tematykę:
1. Podstawy cukiernictwa. Wykorzystanie czekolady w produkcji wyrobów cukierniczych.
2. Historia powstawania czekolady od plantacji kakaowca do gotowego produktu czekoladowego.
3. Podstawy pracy z czekoladą - temperowanie : różne metody, specyfika czekolady (czekolada biała, mleczna, deserowa)
4. Praliny - malowanie form, wylewanie form, ganasze różne rodzaje, zamykanie form
5. Trufle toczone w ręku, trufle z form
6. Tabliczki czekolady - z orzechami, owocami, kwiatami
7. Lizaki czekoladowe i czekolada na gorąco
8.Degustacja, sposoby prezentacji pralin i innych wyrobów czekoladowych

7. Wykonawca powinien zapewnić każdemu uczestnikowi:
• materiały dydaktyczne w j.polskim i j.słowackim z zakresu szkolenia (np. skrypt zgodne z tematyką szkolenia ) w j. polskim i w j. słowackim w tym: materiały piśmiennicze /notatnik - kołozeszyt, długopis

• urządzenia, sprzęt, surowce, materiały i produkty do sporządzania i dekoracji niezbędne do przeprowadzenia szkolenia zgodnie z programem szkolenia
• możliwość wykonania ćwiczeń praktycznych kilkakrotnie w celu utrwalenia zdobytej wiedzy i umiejętności
• przeprowadzenie egzaminu potwierdzającego nabyte umiejętności
• wydanie uczestnikom certyfikatów. (Z Polski po polsku i angielsku, ze Słowacji po słowacku i angielsku) zawierających nazwę oraz tematykę szkolenia wraz z godzinowym zakresem realizacji poszczególnych tematów, podpisy trenerów, pieczęć organizatora)
• wszelkie koszty związane z organizacją egzaminu
• Zapewnienie serwisu kawowego - kawa, mleczko do kawy, herbata, zimne napoje, ciastka.
• W przypadku trwania szkolenia 5 godzin lub więcej w ciągu dnia obiad dwudaniowy –
• koszty trenera Trener powinien posiadać minimum 5 - letnie doświadczenie
w zawodzie kucharz lub cukiernik. Minimum 3 letnie doświadczenie w pracy jako trener-szkoleniowiec. Studia wyższe II- stopnia w tym kurs pedagogiczny. Kwalifikacje mistrzowskie w zawodzie kucharz lub cukiernik.
• transport nauczycieli i uczniów ze Słowacji z Sabinova na miejsce szkolenia i z powrotem do Sabinova.
• transport uczniów i nauczycieli z Polski na miejsce szkolenia i z powrotem do siedziby Zespołu Szkół w Iwoniczu

Wyżywienie
Słowacy
8 obiadów
obiad (dwudaniowy), deser
serwis kawowy - kawa, mleczko do kawy, herbata, cukier, zimne napoje, ciastka.
Polacy
17 obiadów
obiad (dwudaniowy), deser
serwis kawowy - kawa, mleczko do kawy, herbata, cukier, zimne napoje, ciastka.
Łącznie: obiadów – 25 porcji


8. Do zadań wykonawcy należy również przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego nabyte umiejętności w zakresie przeprowadzonych warsztatów dla uczestników/ uczestniczek szkolenia, sporządzenie protokołu z egzaminu i przekazanie Zamawiającemu oraz wydanie certyfikatów i zaświadczeń o ukończeniu szkolenia potwierdzających nabyte umiejętności.

9. Odbiór wykonanej usługi zostanie udokumentowany przekazaniem Zamawiającemu list obecności, zapisami w dzienniku szkolenia, potwierdzeniem skorzystania z wyżywienia, potwierdzeniem skorzystania z transportu, potwierdzeniem odbioru materiałów dydaktycznych dla uczestników/ uczestniczek szkolenia oraz dostarczenie 1 kpi. materiałów dydaktycznych w j.polskim i j.słowackim dla Zamawiającego, protokołu z przeprowadzonego egzaminu potwierdzającego przeprowadzenie egzaminu dla uczestników/ uczestniczek szkolenia (przed i po zakończeniu szkolenia), potwierdzenie wydania certyfikatów o ukończeniu szkolenia oraz ich kserokopii oraz raportu końcowego z przeprowadzonego szkolenia.

10. Szczegółowy harmonogram szkolenia opracowany zostanie w porozumieniu Wykonawcy
i Zamawiającego
Termin 4.12.2020 r.

CZĘŚĆ VIII dotyczy zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia/warsztatów z produktów pszczelarskich

1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia/warsztatów z produktów pszczelarskich w ramach realizacji projektu pt. Poprawa jakości kształcenia zawodowego na obszarze Transgranicznym w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 Oś priorytetowa 3. Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
2. Celem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia/warsztatów dla nauczycieli, uczniów i uczennic Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych przy Zespole Szkół w Iwoniczu i nauczycieli, uczniów i uczennic ze szkoły partnerskiej z Sabinova na Słowacji.

3. Liczba uczestników szkolenia/warsztatów:

Liczba uczestników: ogółem 25, w tym:
Słowacy
6 – uczniów
2 - nauczycieli
Polacy
15– uczniów

2 - nauczycieli

4. Miejsce przeprowadzenia szkolenia (gospodarstwo pasieczne) zapewnia Wykonawca. Gospodarstwo pasieczne musi mieć w swojej ofercie różne gatunki miodów i innych produktów pszczelich takich jak węza pszczela, pyłek pszczeli i pierzga.

5. Program szkolenia obejmuje 8 godzin lekcyjnych (1 dzień):

1 dzień - 8 godzin
2 godz. część teoretyczna
6 godz. cześć praktyczna
1 godzina teoretyczna jest równa 45 minutom, praktyczna 60 minutom

6. Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom szkolenia umiejętności i kwalifikacji niezbędnych do pracy w branży gastronomicznej w tym wykorzystania kulinarnego produktów pszczelarskich. Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję poznać tajniki pracy pszczelarza. Poznają zdrowotne właściwości produktów pszczelich. Nauczą się wykorzystywać węzę pszczelą do produkcji świec. Będą uczestniczyć w degustacji różnych gatunków miodów. Zostanie im przekazana wiedza teoretyczna i praktyczna która może zapewnić dalszy rozwój na rynku pracy. Uczestnicy po ukończeniu szkolenia dostaną certyfikaty ukończenia szkolenia.

7. Program szkolenia/warsztatów powinien obejmować następującą tematykę:

• Wprowadzenie do zawodu pszczelarza
• Demonstracja wszystkich elementów ula oraz przyrządów jakimi posługuje się pszczelarz
• Przedstawienie cyklu rozwojowego pszczół
• Omówienie roli pszczół w środowisku i właściwości leczniczych miodu
• Degustacja miodów z pasieki i omówienie ich kulinarnego zastosowania
• Na miejscu możliwość zakupienia produktów z pasieki i innych produktów regionalnych


8. Wykonawca powinien zapewnić każdemu uczestnikowi:

• urządzenia, sprzęt, surowce, materiały i produkty do sporządzania i dekoracji niezbędne do przeprowadzenia szkolenia zgodnie z programem szkolenia
• możliwość wykonania ćwiczeń praktycznych kilkakrotnie w celu utrwalenia zdobytej wiedzy i umiejętności
• przeprowadzenie egzaminu potwierdzającego nabyte umiejętności i wydanie uczestnikom certyfikatów i zaświadczeń ukończenia kursu – również w języku angielskim.
• wszelkie koszty związane z organizacją egzaminu
• Zapewnienie serwisu kawowego – kawa, mleczko do kawy, herbata, zimne napoje, ciastka.
• W przypadku trwania kursu 5 godzin lub więcej w ciągu dnia obiad dwudaniowy dla wszystkich uczestników szkolenia
• Koszty trenera. Trener powinien posiadać min. 2-letnie doświadczenie w zakresie tematyki objętej szkoleniem;
• transport nauczycieli i uczniów ze Słowacji z Sabinova na miejsce szkolenia i z powrotem do Sabinova.
• transport uczniów i nauczycieli z Polski na miejsce szkolenia i z powrotem do siedziby Zespołu Szkół w Iwoniczu

Wyżywienie
Słowacy
8 obiadów
obiad (dwudaniowy), deser
serwis kawowy - kawa, mleczko do kawy, herbata, cukier, zimne napoje, ciastka.
Polacy
17 obiadów
obiad (dwudaniowy), deser
serwis kawowy - kawa, mleczko do kawy, herbata, cukier, zimne napoje, ciastka.
Łącznie: obiadów – 25 porcji9. Etap II przedmiotu zamówienia - przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego nabyte umiejętności w zakresie przeprowadzonych warsztatów dla uczestników/uczestniczek szkolenia, sporządzenie protokołu z egzaminu i przekazanie Zamawiającemu oraz wydanie certyfikatów w j.polskim, j.słowackim i j. angielskim o ukończeniu szkolenia potwierdzających nabyte umiejętności.

10. Odbiór wykonanej usługi zostanie udokumentowany przekazaniem Zamawiającemu list obecności, zapisami w dzienniku szkolenia, potwierdzeniem skorzystania z wyżywienia, potwierdzeniem skorzystania z transportu, protokołu z przeprowadzonego egzaminu potwierdzającego przeprowadzenie egzaminu dla uczestników/uczestniczek szkolenia (przed i po zakończeniu szkolenia), potwierdzenie wydania certyfikatów o ukończeniu szkolenia oraz ich kserokopii oraz raportu końcowego z przeprowadzonego szkolenia.

11. Szczegółowy harmonogram szkolenia opracowany zostanie w porozumieniu Wykonawcy
i Zamawiającego
Termin wykonania zamówienia: 11 wrzesień 2020 rokCZĘŚĆ IX dotyczy I i II edycji - zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów z wyrobu wędlin – I i II edycja (2 edycje)

1.Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów z wyrobu wędlin w ramach realizacji projektu pt. Poprawa jakości kształcenia zawodowego na obszarze Transgranicznym w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 Oś priorytetowa 3. Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


2.Celem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów z wyrobu wędlin dla uczniów Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych przy Zespole Szkół w Iwoniczu i uczniów ze szkoły partnerskiej z Sabinova na Słowacji.

3.Liczba uczestników szkolenia:

I edycja
Liczba uczestników: ogółem 21, w tym:
Słowacy
6 – uczniów
2 - nauczycieli
Polacy
11 – uczniów
2 – nauczycieli
II edycja
Liczba uczestników: ogółem 21, w tym:
Słowacy
6 – uczniów
2 - nauczycieli
Polacy
11 – uczniów
2 – nauczycieli

4. Kurs będzie realizowany w miejscu zaproponowanym przez Wykonawcę w odległości nie większej niż 20 km od siedziby Zespołu Szkół w Iwoniczu.

5.Program kursu obejmuje 16 godzin lekcyjnych (2 dni)

I edycja
Czas kursu

1 dzień - 8 godzin
2 godz. część teoretyczna
6 godz. cześć praktyczna
1 godzina teoretyczna jest równa 45 minutom, praktyczna 60 minutom

2 dzień – 8 godzin
2 godz. część teoretyczna
6 godz. cześć praktyczna
1 godzina teoretyczna jest równa 45 minutom, praktyczna 60 minutom

II edycja
Czas kursu

1 dzień - 8 godzin
2 godz. część teoretyczna
6 godz. cześć praktyczna
1 godzina teoretyczna jest równa 45 minutom, praktyczna 60 minutom

2 dzień – 8 godzin
2 godz. część teoretyczna
6 godz. cześć praktyczna
1 godzina teoretyczna jest równa 45 minutom, praktyczna 60 minutom


6. Celem kursu jest dostarczenie uczestnikom szkolenia umiejętności i kwalifikacji niezbędnych do pracy w branży gastronomicznej. Uczestnikom szkolenia zostanie przekazana wiedza teoretyczna i praktyczna, która może zapewnić dalszy rozwój na rynku pracy. Uczestnicy po ukończeniu kursu dostaną certyfikaty i zaświadczenia ukończenia kursu.
7.Program kursu powinien obejmować następującą tematykę:
1. Rozbiórka wieprzowej półtuszy
2. Poznanie procesu technologicznego produkcji: kiełbasy, kaszanki, baleronu, szynki, salcesonu, parówek i pasztetowej
3. Praktyczne warsztaty przygotowania wyrobów wędliniarskich i wędzenia


8. Wykonawca powinien zapewnić każdemu uczestnikowi:
• materiały szkoleniowe z zakresu kursu (np. skrypt zawierający przepisy - zgodne z tematyką kursu) w j. polskim i w j. słowackim w tym: materiały piśmiennicze /notatnik - kołozeszyt, długopis
• urządzenia, sprzęt, surowce, materiały i produkty do sporządzania i dekoracji niezbędne do przeprowadzenia szkolenia zgodnie z programem szkolenia. Wykonawca zobowiązany jest o zabezpieczenia wędzarni opalanej drzewem bukowym lub innym liściastym nadającym się do wędzenia. Maszyny do rozdrabniania i nadziewania mięsa oraz produktów niezbędnych do realizacji zamówienia jelit naturalnych, welonu, jelit sztucznych.
• możliwość wykonania ćwiczeń praktycznych kilkakrotnie w celu utrwalenia zdobytej wiedzy i umiejętności
• przeprowadzenie egzaminu potwierdzającego nabyte umiejętności
• wydanie uczestnikom certyfikatów ukończenia szkolenia - również w języku angielskim. (Z Polski po polsku i angielsku, ze Słowacji po słowacku i angielsku) zawierających nazwę oraz tematykę szkolenia wraz z godzinowym zakresem realizacji poszczególnych tematów, podpisy trenerów, pieczęć organizatora)
• wszelkie koszty związane z organizacją egzaminu
• Zapewnienie serwisu kawowego - kawa, mleczko do kawy, herbata, zimne napoje, ciastka.
•W przypadku trwania szkolenia 5 godzin lub więcej w ciągu dnia obiad dwudaniowy dla wszystkich uczestników szkolenia
• koszty trenera (2 trenerów). Trener powinien posiadać minimum 5 - letnie doświadczenie
w zawodzie kucharz. Minimum 3 letnie doświadczenie w pracy jako trener-szkoleniowiec. Studia wyższe II- stopnia w tym kurs pedagogiczny. Kwalifikacje mistrzowskie w zawodzie kucharz.
• transport nauczycieli i uczniów ze Słowacji z Sabinova na miejsce szkolenia i z powrotem do Sabinova.
• transport uczniów i nauczycieli z Polski na miejsce szkolenia i z powrotem do siedziby Zespołu Szkół w Iwoniczu
• zapewnienie noclegu, śniadania i kolacji dla uczestników szkolenia ze Słowacji – 8 osób

I edycja

Wyżywienie
Słowacy
I dzień
8obiadów, 8 kolacji
obiad (dwudaniowy), deser
serwis kawowy - kawa, mleczko do kawy, herbata, cukier, zimne napoje, ciastka.
II dzień
8 śniadań, 8 obiadów
obiad (dwudaniowy), deser
serwis kawowy - kawa, mleczko do kawy, herbata, cukier, zimne napoje, ciastka.
Polacy
I dzień
13 obiadów
obiad (dwudaniowy), deser
serwis kawowy - kawa, mleczko do kawy, herbata, cukier, zimne napoje, ciastka.
II dzień
13 obiadów
obiad (dwudaniowy), deser
serwis kawowy - kawa, mleczko do kawy, herbata, cukier, zimne napoje, ciastka.
Łącznie: śniadań (8 porcji), obiadów ( 42 porcji), kolacji (8porcji)

II edycja

Wyżywienie
Słowacy
I dzień
8obiadów, 8 kolacji
obiad (dwudaniowy), deser
serwis kawowy - kawa, mleczko do kawy, herbata, cukier, zimne napoje, ciastka.
II dzień
8 śniadań, 8 obiadów
obiad (dwudaniowy), deser
serwis kawowy - kawa, mleczko do kawy, herbata, cukier, zimne napoje, ciastka.
Polacy
I dzień
13 obiadów
obiad (dwudaniowy), deser
serwis kawowy - kawa, mleczko do kawy, herbata, cukier, zimne napoje, ciastka.

II dzień
13 obiadów
obiad (dwudaniowy), deser
serwis kawowy - kawa, mleczko do kawy, herbata, cukier, zimne napoje, ciastka.
Łącznie: śniadań (8 porcji), obiadów ( 42 porcji), kolacji (8porcji)


Noclegi
I edycja - dla 8 osób 1 nocleg (Słowacy) odległość do 15 km od miejsca kursu, (4 pokoje- 2 osobowe )
II edycja - dla 8 osób 1 nocleg (Słowacy) odległość do 15 km od miejsca kursu, (4 pokoje- 2 osobowe )

• ubranie robocze dla uczestników szkolenia składające się z: fartuch przedni, fartuch/bluza, czapka, nadruk.

9. Do zadań wykonawcy należy również przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego nabyte umiejętności w zakresie przeprowadzonych warsztatów dla uczestników/ uczestniczek szkolenia, sporządzenie protokołu z egzaminu i przekazanie Zamawiającemu oraz wydanie certyfikatów w j.polskim i j.angielskim i j.słowackim o ukończeniu szkolenia potwierdzających nabyte umiejętności.
10. Odbiór wykonanej usługi zostanie udokumentowany przekazaniem Zamawiającemu list obecności, zapisami w dzienniku szkolenia, potwierdzeniem skorzystania z wyżywienia, potwierdzeniem skorzystania z transportu, potwierdzeniem otrzymania ubrania roboczego, protokołu z przeprowadzonego egzaminu potwierdzającego przeprowadzenie egzaminu dla uczestników/uczestniczek szkolenia (przed i po zakończeniu szkolenia), potwierdzenie wydania certyfikatów o ukończeniu szkolenia oraz ich kserokopii oraz raportu końcowego z przeprowadzonego szkolenia.

11. Szczegółowy harmonogram szkolenia opracowany zostanie w porozumieniu Wykonawcy
i Zamawiającego
Termin I edycja 16-17.03.2020r. II edycja 04-05.02.2021r.


CZĘŚĆ X dotyczy – zorganizowania i przeprowadzenia kursu enoturystyki


1.Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu enoturystyki w ramach realizacji projektu pt. Poprawa jakości kształcenia zawodowego na obszarze Transgranicznym w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 Oś priorytetowa 3. Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

2. Celem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu enoturystyki dla uczniów Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych przy Zespole Szkół w Iwoniczu
i uczniów ze szkoły partnerskiej z Sabinova na Słowacji.

3. Liczba uczestników kursu:
Liczba uczestników: ogółem 25, w tym:
Słowacy
6 – uczniów
2 - nauczycieli
Polacy
15 – uczniów
2 – nauczycieli
4. Kurs będzie realizowany w miejscu zaproponowanym przez Wykonawcę w odległości nie większej niż 30 km od siedziby Zespołu Szkół w Iwoniczu.

5.Program kursu obejmuje 16 godzin lekcyjnych (2 dni)

Czas kursu

1 dzień - 8 godzin
2 godz. część teoretyczna
6 godz. cześć praktyczna
1 godzina teoretyczna jest równa 45 minutom, praktyczna 60 minutom

2 dzień – 8 godzin
2 godz. część teoretyczna
6 godz. cześć praktyczna
1 godzina teoretyczna jest równa 45 minutom, praktyczna 60 minutom


6.Celem kursu jest dostarczenie uczestnikom szkolenia umiejętności i kwalifikacji niezbędnych do pracy w branży gastronomicznej w tym umiejętności zakładania winnicy, produkowania i doboru różnych gatunków win do potraw. Uczestnikom szkolenia zostanie przekazana wiedza teoretyczna i praktyczna, która może zapewnić dalszy rozwój na rynku pracy. Uczestnicy po ukończeniu kursu dostaną certyfikaty ukończenia kursu.
7.Program kursu powinien obejmować następującą tematykę:

- Uprawa winorośli
- Produkcja wina
- Dobór gatunku wina do potraw (dodatki, przekąski)
- Sztuka podawania i degustacji win (dekantacja, prezentacja, ocena organoleptyczna)
- Degustacja różnych gatunków win

8. Wykonawca powinien zapewnić każdemu uczestnikowi:
• urządzenia, sprzęt, surowce, materiały i produkty do sporządzania i dekoracji niezbędne do przeprowadzenia szkolenia zgodnie z programem szkolenia
• możliwość wykonania ćwiczeń praktycznych kilkakrotnie w celu utrwalenia zdobytej wiedzy i umiejętności • przeprowadzenie egzaminu potwierdzającego nabyte umiejętności
• wydanie uczestnikom certyfikatów ukończenia szkolenia - również w języku angielskim. (Z Polski po polsku i angielsku, ze Słowacji po słowacku i angielsku) zawierających nazwę oraz tematykę szkolenia wraz z godzinowym zakresem realizacji poszczególnych tematów, podpisy trenerów, pieczęć organizatora)
• wszelkie koszty związane z organizacją egzaminu
• Zapewnienie serwisu kawowego - kawa, mleczko do kawy, herbata, zimne napoje, ciastka.
•W przypadku trwania szkolenia 5 godzin lub więcej w ciągu dnia obiad dwudaniowy dla wszystkich uczestników szkolenia
• koszty trenera. Trener powinien posiadać minimum 5 - letnie doświadczenie
w zawodzie kucharz. Minimum 3 letnie doświadczenie w pracy jako trener-szkoleniowiec. Studia wyższe II- stopnia w tym kurs pedagogiczny. Kwalifikacje mistrzowskie w zawodzie kucharz.
• transport nauczycieli i uczniów ze Słowacji z Sabinova na miejsce szkolenia i z powrotem do Sabinova.
• transport uczniów i nauczycieli z Polski na miejsce szkolenia i z powrotem do siedziby Zespołu Szkół w Iwoniczu
• zapewnienie noclegu, śniadania i kolacji dla uczestników szkolenia ze Słowacji – 8 osób

Wyżywienie
Słowacy
I dzień
8obiadów, 8 kolacji
obiad (dwudaniowy), deser
serwis kawowy - kawa, mleczko do kawy, herbata, cukier, zimne napoje, ciastka.
II dzień
8 śniadań, 8 obiadów
obiad (dwudaniowy), deser
serwis kawowy - kawa, mleczko do kawy, herbata, cukier, zimne napoje, ciastka.
Polacy
I dzień
17 obiadów
obiad (dwudaniowy), deser
serwis kawowy - kawa, mleczko do kawy, herbata, cukier, zimne napoje, ciastka.
II dzień
17 obiadów
obiad (dwudaniowy), deser
serwis kawowy - kawa, mleczko do kawy, herbata, cukier, zimne napoje, ciastka.
Łącznie: śniadań (8 porcji), obiadów ( 50 porcji), kolacji (8 porcji)


Noclegi
- dla 8 osób 1 nocleg (Słowacy) odległość do 15 km od miejsca kursu, (4 pokoje- 2 osobowe )

9. Do zadań wykonawcy należy również przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego nabyte umiejętności w zakresie przeprowadzonych warsztatów dla uczestników/ uczestniczek szkolenia, sporządzenie protokołu z egzaminu i przekazanie Zamawiającemu oraz wydanie certyfikatów o ukończeniu szkolenia potwierdzających nabyte umiejętności.

10. Odbiór wykonanej usługi zostanie udokumentowany przekazaniem Zamawiającemu list obecności, zapisami w dzienniku szkolenia, potwierdzeniem skorzystania z wyżywienia, potwierdzeniem skorzystania z transportu, potwierdzeniem skorzystania z noclegu, protokołu z przeprowadzonego egzaminu potwierdzającego przeprowadzenie egzaminu dla uczestników/ uczestniczek szkolenia (przed i po zakończeniu szkolenia), potwierdzenie wydania certyfikatów o ukończeniu szkolenia oraz ich kserokopii oraz raportu końcowego z przeprowadzonego szkolenia.

10. Szczegółowy harmonogram szkolenia opracowany zostanie w porozumieniu Wykonawcy
i Zamawiającego
Termin kursu 15-16.10.2020r.


CZĘŚĆ XI dotyczy I i II edycji zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia/warsztatów z wyrobu ekologicznych produktów mlecznych – I i II edycja (2 edycje)

1.Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia/warsztatów
z wyrobu ekologicznych produktów mlecznych w ramach realizacji projektu pt. Poprawa jakości kształcenia zawodowego na obszarze Transgranicznym w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 Oś priorytetowa 3. Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

2.Celem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia/warsztatów z wyrobu ekologicznych produktów mlecznych dla nauczycieli, uczniów i uczennic Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych przy Zespole Szkół w Iwoniczu i nauczycieli, uczniów i uczennic ze szkoły partnerskiej z Sabinova na Słowacji.

3. Liczba uczestników kursu:
I edycja:
Liczba uczestników: ogółem 25, w tym:
Słowacy
6 – uczniów
2 - nauczycieli
Polacy
15 – uczniów
2 – nauczycieli
II edycja:
Liczba uczestników: ogółem 25, w tym:
Słowacy
6 – uczniów
2 - nauczycieli
Polacy
15 – uczniów
2 – nauczycieli

4. Kurs będzie realizowany w miejscu zaproponowanym przez Wykonawcę Program szkolenia obejmuje 8 godzin lekcyjnych (1 dzień):

I edycja

1 dzień - 8 godzin
2 godz. część teoretyczna
6 godz. cześć praktyczna
1 godzina teoretyczna jest równa 45 minutom, praktyczna 60 minutom
II edycja

1 dzień - 8 godzin
2 godz. część teoretyczna
6 godz. cześć praktyczna
1 godzina teoretyczna jest równa 45 minutom, praktyczna 60 minutom

5. Celem kursu jest dostarczenie uczestnikom szkolenia umiejętności i kwalifikacji niezbędnych do pracy w branży gastronomicznej. Uczestnikom szkolenia zostanie przekazana wiedza teoretyczna i praktyczna która może zapewnić dalszy rozwój na rynku pracy. Uczniowie po ukończeniu kursu dostaną certyfikaty potwierdzające ukończenie kursu.
6. Program kursu powinien obejmować następującą tematykę:
- historia produkcji przetworów z mleka krowiego, owczego i koziego
- domowa produkcja masła i śmietany
- technologia produkcji jogurtu i kefiru
- warsztaty produkcji serów białych czystych i z dodatkami


7. Wykonawca powinien zapewnić każdemu uczestnikowi:
• materiały szkoleniowe z zakresu kursu (np. skrypt zawierający przepisy - zgodne z tematyką kursu) w j. polskim i w j. słowackim w tym: materiały piśmiennicze /notatnik - kołozeszyt, długopis
• urządzenia, sprzęt, surowce, materiały i produkty do sporządzania i dekoracji niezbędne do przeprowadzenia szkolenia zgodnie z programem szkolenia
• możliwość wykonania ćwiczeń praktycznych kilkakrotnie w celu utrwalenia zdobytej wiedzy i umiejętności
• przeprowadzenie egzaminu potwierdzającego nabyte umiejętności
• wydanie uczestnikom certyfikatów ukończenia szkolenia - również w języku angielskim.
(Z Polski po polsku i angielsku, ze Słowacji po słowacku i angielsku) zawierających nazwę oraz tematykę szkolenia wraz z godzinowym zakresem realizacji poszczególnych tematów, podpisy trenerów, pieczęć organizatora)
• wszelkie koszty związane z organizacją egzaminu
• Zapewnienie serwisu kawowego - kawa, mleczko do kawy, herbata, zimne napoje, ciastka.
•W przypadku trwania szkolenia 5 godzin lub więcej w ciągu dnia obiad dwudaniowy dla wszystkich uczestników szkolenia
• koszty trenera. Trener powinien posiadać minimum 5 - letnie doświadczenie
w zawodzie kucharz. Minimum 3 letnie doświadczenie w pracy jako trener-szkoleniowiec. Studia wyższe II- stopnia w tym kurs pedagogiczny. Kwalifikacje mistrzowskie w zawodzie kucharz.
• transport nauczycieli i uczniów ze Słowacji z Sabinova na miejsce szkolenia i z powrotem do Sabinova.
• transport uczniów i nauczycieli z Polski na miejsce szkolenia i z powrotem do siedziby Zespołu Szkół w Iwoniczu


I edycja

Wyżywienie
Słowacy
I dzień
8obiadów, 8 kolacji
obiad (dwudaniowy), deser
serwis kawowy - kawa, mleczko do kawy, herbata, cukier, zimne napoje, ciastka.
Polacy
I dzień
17 obiadów
obiad (dwudaniowy), deser
serwis kawowy - kawa, mleczko do kawy, herbata, cukier, zimne napoje, ciastka.
Łącznie: obiadów - 25porcji

II edycja

Wyżywienie
Słowacy
I dzień
8obiadów,
obiad (dwudaniowy), deser
serwis kawowy - kawa, mleczko do kawy, herbata, cukier, zimne napoje, ciastka.
Polacy
I dzień
17 obiadów
obiad (dwudaniowy), deser
serwis kawowy - kawa, mleczko do kawy, herbata, cukier, zimne napoje, ciastka.
Łącznie: obiadów - 25porcji8.Do zadań wykonawcy należy również przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego nabyte umiejętności w zakresie przeprowadzonych warsztatów dla uczestników/ uczestniczek szkolenia, sporządzenie protokołu z egzaminu i przekazanie Zamawiającemu oraz wydanie certyfikatów i zaświadczeń o ukończeniu szkolenia potwierdzających nabyte umiejętności.

9.Odbiór wykonanej usługi zostanie udokumentowany przekazaniem Zamawiającemu list obecności, zapisami w dzienniku szkolenia, potwierdzeniem skorzystania z wyżywienia, potwierdzeniem skorzystania z transportu, potwierdzeniem odbioru materiałów szkoleniowych dla uczestników/ uczestniczek szkolenia oraz dostarczenie 1 kpi. materiałów szkoleniowych dla Zamawiającego w j.polskim i j.słowackim , protokołu z przeprowadzonego egzaminu potwierdzającego przeprowadzenie egzaminu dla uczestników/ uczestniczek szkolenia (przed i po zakończeniu szkolenia), potwierdzenie wydania certyfikatów o ukończeniu szkolenia oraz ich kserokopii oraz raportu końcowego z przeprowadzonego szkolenia.

10. Szczegółowy harmonogram szkolenia opracowany zostanie w porozumieniu Wykonawcy
i Zamawiającego
Termin I edycja - 3.04.2020r II edycja - 1.04.2021Dotyczy wszystkich szkoleń/kursów/warsztatów :

9. Do zadań wykonawcy należy również przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego nabyte umiejętności w zakresie przeprowadzonych szkoleń/kursów/warsztatów dla uczestników/uczestniczek szkolenia/kursu/warsztatu, sporządzenie protokołu z egzaminu i przekazanie Zamawiającemu oraz wydanie certyfikatów o ukończeniu szkolenia/kursu/warsztatu potwierdzających nabyte umiejętności.

10. Odbiór wykonanej usługi zostanie udokumentowany przekazaniem Zamawiającemu: list obecności, zapisami w dzienniku szkolenia/kursu, potwierdzeniem odbioru materiałów dydaktycznych/ szkoleniowych dla uczestników/uczestniczek szkolenia/kursu oraz dostarczenie 1 kpl. materiałów dydaktycznych/szkoleniowych dla Zamawiającego, protokołu z przeprowadzonego egzaminu potwierdzającego przeprowadzenie egzaminu dla uczestników/uczestniczek szkolenia/kursu (przed i po zakończeniu szkolenia/kursu), potwierdzenie skorzystania z wyżywienia, potwierdzenie skorzystania z noclegu, potwierdzeniem skorzystania z transportu, potwierdzeniem otrzymania odzieży roboczej, potwierdzenie wydania certyfikatów o ukończeniu szkolenia/kursu/warsztatu oraz ich kserokopii oraz raportu końcowego z przeprowadzonego szkolenia/kursu/warsztatu (jeśli dotyczy).


11. Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy:
1) sprawdzenie wiedzy przed rozpoczęciem szkolenia/kursu/warsztatu;
2) ocena uczestników – przeprowadzenie weryfikacji po zakończeniu szkolenia/kursu/warsztatu na podstawie opracowanych kryteriów oceny;
3) opracowanie i przekazanie Zamawiającemu raportu końcowego
z przeprowadzonego szkolenia/kursu/warsztatu zawierającego porównanie uzyskanych wyników z przeprowadzonej oceny z przyjętymi wymaganiami określonymi w programie szkolenia (tj. przedstawionymi efektami uczenia się, które osiągną uczestnicy/uczestniczki w wyniku realizacji szkolenia).

12. Wykonawca zobowiązuje się oznaczać wszystkie dokumenty oraz materiały (dydaktyczne
i szkoleniowe) dla osób i podmiotów uczestniczących w Projekcie zgodnie wytycznymi dla beneficjentów- załącznikiem nr 7 do Podręcznika beneficjenta Programu Interreg V-A Polska – Słowacja - Poradnik/wytyczne dla beneficjenta i beneficjenta mikroprojektów w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach programów EWT 2014-2020.

13. Certyfikaty (wystawione w j. polskim, słowackim i angielskim) powinny zawierać min.:
1) logotyp ;
2) nazwę projektu i informację o współfinansowaniu;
3) nazwę firmy, która szkolenie przeprowadziła;
4) imię i nazwisko uczestnika szkolenia,
5) pełną nazwę szkolenia,
6) datę i miejsce szkolenia
7) ilość godzin szkolenia
8) miejscowość i datę wystawienia certyfikatu
9) podpis i pieczątkę osoby wystawiającej certyfikat

14.Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
80500000-9 - usługi szkoleniowe
80000000-4 - usługi edukacyjne i szkoleniowe
80530000-8 usługi szkolenia zawodowego
80511000-9 – usługi szkolenia personelu

15. Usługi szkoleniowe są to usługi społeczne, które realizowane są zgodnie z art. 138o ustawy PZP.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.03.2020 | 10:30


» Lokalizacja

ul. Bieszczadzka 1
Krosno 38-400
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Szkolenia

» Dane nabywcy

Powiat Krośnieński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego
ul. Bieszczadzka 1
Krosno 38-400
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się