Autobusowa Komunikacja Zastępcza na odcinku: Jarosław – Horyniec Zdrój - Jarosław

» Opis zapytania

Nazwa: Autobusowa Komunikacja Zastępcza na odcinku: Jarosław – Horyniec Zdrój - Jarosław
Opis: Szczegóły zawarte we wzorze umowy
Ilość: 1 [usługa]

Wymagania dodatkowe:
Warunki płatności (Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")
offer_value (Wartość oferty)

Opis i specyfikacja:
1. Zapraszam do złożenia oferty w niniejszym Postępowaniu.2. Przed złożeniem oferty Wykonawcy zobowiązani są do szczegółowego zapoznania się treścią Ogłoszenia o przetargu i jego załącznikami.3. W przypadku problemów technicznych związanych z obsługą Platformy zakupowej należy kontaktować się bezpośrednio z Centrum Wsparcia Klienta - tel. 22/101 02 02.4. W niniejszym postępowaniu nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986), w związku z czym, wszystkie informacje pozyskane od Wykonawców w trakcie postępowania będą traktowane jako poufne i nie będą w żaden sposób udostępniane publicznie.5. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich warunków udziału w Postępowaniu.6. W sprawach merytorycznych proszę o kontakt z panem Ryszardem Gnat tel 782 450 174.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.03.2020 | 12:00


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Usługi transportu pasażerskiego

» Dane nabywcy

Przewozy Regionalne


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się