WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA PN.: „ROZBUDOWA UL. ZUCHÓW W BIELSKU-BIAŁEJ”

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie pełnozakresowej, pełnobranżowej i kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy ul. Zuchów
w Bielsku-Białej (zwanej dalej ,,Dokumentacją”), w zakresie obejmującym w szczególności:
 wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej,
 wykonanie projektu budowlanego,
 wykonanie projektu wykonawczego,
 wykonanie dokumentacji przedmiarowo-kosztorysowej
oraz pełnienie nadzoru autorskiego.
Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w Rozdziałach
III – IV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.03.2020 | 09:30


» Lokalizacja

ul. Michała Grażyńskiego 10
Bielsko-Biała 43-300
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi projektowe

» Dane nabywcy

Miasto Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej
ul. Michała Grażyńskiego 10
Bielsko-Biała 43-300
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się