Rozbudowa budynku zaplecza sanitarno-szatniowego przy boisku piłkarskim w Łące oraz wymiana nawierzchni wokół „Serca Wsi” w Łące

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest Rozbudowa budynku zaplecza sanitarno-szatniowego przy boisku piłkarskim w Łące na podstawie dokumentacji projektowej pn.: „Projekt budowlany rozbudowy budynku zaplecza socjalno-sanitarnego przy boisku sportowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą” oraz wymiana nawierzchni wokół „Serca Wsi” w Łące na podstawie dokumentacji projektowej pn.: „Projekt budowlany Zagospodarowanie terenu wokół Serca Wsi w Łące” w zakresie umożliwiającym użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. Zakres świadczenia Wykonawcy obejmuje również wszystkie pozostałe prace, które nie zostały wskazane w dokumentacji, a są niezbędne do osiągnięcia oczekiwanego rezultatu w zakresie uzyskania pozwolenia na użytkowanie zrealizowanej inwestycji.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje rozbudowę istniejącego budynku zaplecza socjalno -sanitarnego o pomieszczenia szatni dla zawodników, pokoju dla sędziów, WC dla kibiców, WC dla niepełnosprawnych, pomieszczenia gospodarczego; wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. przebudową wewnętrznej instalacji i przyłącza gazu, przebudową zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, wzmocnieniem fundamentów istniejącej wiaty oraz wymianę nawierzchni placu obok wiaty Serce Wsi w Łące na kostkę betonową wraz z odwodnieniem i wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz dostawę i montaż tablicy informacyjnej zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.03.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Rynek 2
Pszczyna 43-200
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Urząd Miejski w Pszczynie
ul. Rynek 2
Pszczyna 43-200
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się