dostawa podłoży bakteryjnych stałych i płynnych

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa podłoży bakteryjnych stałych i płynnych. Szczegółowy opis oraz zakres przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 2 do
SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.03.2020 | 11:00


» Lokalizacja

Dojazd 34
Poznań 60-631
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Leki i produkty lecznicze

» Dane nabywcy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego
Dojazd 34
Poznań 60-631
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się