Świadczenie usługi pielęgnacji zieleni na terenie zasobu nieruchomości będącego we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o., w podziale na II części

» Opis zapytania

3.1. Przedmiot zamówienia jest świadczenie usług polegających na pielęgnacja zieleni zasobu nieruchomości będącego we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o., w podziale na II części:
- Część I Przycięcie drzew i krzewów, usuwanie drzew powalonych przez wiatr, wycinanie drzew i krzewów oraz usuwanie karpin;
- Część II Nasadzanie drzew i krzewów.
3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 10 do SIWZ (Część I) oraz załącznik nr 10a do SIWZ (Część II).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.03.2020 | 13:00


» Lokalizacja

ul. Matejki 57
Poznań 60-770
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.
ul. Matejki 57
Poznań 60-770
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się