Usługi lotnicze w lasach na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ochrony lasu w 2020 roku

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia są usługi lotnicze polegające na:
a) gaszeniu pożarów w lesie i jego bezpośrednim sąsiedztwie,
b) wykonywaniu zabiegów agrolotniczych w lasach
2. Szczegółowe zasady świadczenia usług określa wzór umowy – załącznik nr 6 do SIWZ
3. Liczba godzin objętych zamówieniem wynosi 60 godzin. Usługa będzie świadczona przez jeden statek powietrzny.
4. MIEJSCE STACJONOWANIA STATKU POWIETRZNEGO: LEŚNA BAZA LOTNICZA
w Piotrkowie Trybunalskim

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.03.2020 | 12:00


» Lokalizacja

Matejki 16
Łódź 91-402
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi
Matejki 16
Łódź 91-402
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się