Dostawa odczynników chemicznych, roztworów i związków chemicznych dla PIG-PIB

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników chemicznych, roztworów i związków chemicznych dla PIG-PIB.
Przedmiot zamówienia został podzielony na 20 części, które są jednocześnie odrębnymi częściami postępowania i obejmują, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ: 1) Część nr 1 - Rozpuszczalniki organiczne wysokiej czystości,
2) Część nr 1- Kwasy nieorganiczne wysokiej czystości,
3) Część nr 3 - Odczynniki pomocnicze wysokiej czystości,
4) Część nr 4 - Odczynniki i wzorce do analizy elementarnej,
5) Część nr 5 - Odczynniki pomocnicze czyste,
6) Część nr 6 - Odczynniki pomocnicze,
7) Część nr 7 – Testy,
8) Część nr 8 - Testy kuwetowe,
9) Część nr 9 - Odczynniki i wzorce do analizy przepływowej,
10) Część nr 10 - Odczynniki i wzorce do analizy miareczkowej,
11) Część nr 11- Kwasy nieorganiczne, rozpuszczalniki organiczne i odczynniki pomocnicze do analiz w mikroobszarze,
12) Część nr 12 - Wzorce fizykochemiczne,
13) Część nr 13 - Roztwory wzorcowe związków nieorganicznych,
14) Część nr 14 - Roztwory wzorcowe związków organicznych,
15) Część nr 15 - Wzorce związków organicznych I,
16) Część nr 16 - Wzorce związków organicznych II,
17) Część nr 17 - Roztwory wzorcowe jednopierwiastkowe,
18) Część nr 18 - Roztwory wzorcowe wielopierwiastkowe,
19) Część nr 19 - Certyfikowane materiały odniesienia – wody,
20) Część nr 20 - Odczynniki i inne związki chemiczne. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w:
-Załączniku nr 1 do SIWZ – „Opis przedmiotu zamówienia”;
-Załączniku nr 2 do SIWZ – „Istotne postanowienia umowy”.Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.03.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Rakowiecka 4
Warszawa 00-975
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Rakowiecka 4
Warszawa 00-975
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Chemia z ostatnich 10 dni.