Wykonanie w 2020 r. aktualizacji przepisów kolejowych niezbędnych do uzyskania ponownego Świadectwa Bezpieczeństwa pracy bocznicy kolejowej TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Łaziska. Przygotowanie wniosku do UTK Warszawa i pomoc w uzyskaniu ponownego Świadectwa Bezpieczeństwa Bocznicy Kolejowej TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Łaziska

» Opis zapytania

ZAPYTANIE OFERTOWE

TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaworznie przy ul. Promiennej 51, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do udziału w Postępowaniu o udzielenie Zamówienia na realizację zadania pn.:

"Wykonanie w 2020 r. aktualizacji przepisów kolejowych niezbędnych do uzyskania ponownego Świadectwa Bezpieczeństwa pracy bocznicy kolejowej TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Łaziska. Przygotowanie wniosku do UTK Warszawa i pomoc w uzyskaniu ponownego Świadectwa Bezpieczeństwa Bocznicy Kolejowej TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Łaziska"

na zasadach opisanych w niniejszym zapytaniu.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.02.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.
ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno


» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się