Rozbudowa istniejącego systemu kontroli dostępu obiektów Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest: „Rozbudowa istniejącego systemu kontroli dostępu obiektów Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A.” tj. wykonanie systemu kontroli dostępu KD w 6 obiektach Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. do pomieszczeń o znaczeniu kluczowym dla bezpieczeństwa produkcji i uzdatniania wody pitnej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 5 do SIWZ.
Szczegółowe warunki dotyczące realizacji zamówienia zawiera wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 6 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.04.2020 | 10:00


» Lokalizacja

40-026 Katowice


» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach
ul. Wojewódzka 19
40-026 Katowice
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się