Dostawa wyposażenia – pomocy dydaktycznych w ramach projektu pt. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego – poprzez prace budowlane i doposażenie”

» Opis zapytania

opis w specyfikacji

Opis i specyfikacja:
Szanowni Państwo, w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. Ofertę oraz wszelkie oświadczenia i dokumenty składane w postępowaniu Wykonawca dostarcza do siedziby Zamawiającego w formie pisemnej.Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: Zadawania pytań do SIWZOdpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia ofertyPrzesłania odwołania/inne Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:tel. 22 101 02 02e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.03.2020 | 10:00


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Materiały i sprzęt edukacyjny

» Dane nabywcy

Powiat Tczewski


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się