„Nasadzenia w ramach akcji społecznej „Wrośnij we Wrocław” na terenie zieleni w rejonie parku przy ul. Zakopiańskiej oraz w parku przy ul. Rumiankowej”

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dostarczeniu Zamawiającemu materiału szkółkarskiego (drzew) do nasadzeń na terenach zieleni miejskiej, nasadzenia i objęcia 2-letnią pielęgnacją gwarancyjną w ramach następującego zadania: Nasadzenia w ramach akcji społecznej „Wrośnij we Wrocław” na terenie zieleni w rejonie parku przy ul. Zakopiańskiej i w parku przy ul. Rumiankowej.
Nasadzenie materiału szkółkarskiego będzie miało charakter całodniowej akcji społecznej z mieszkańcami Wrocławia, co będzie wymagało zapewnienia potencjału ludzkiego i sprzętu koniecznego do wykonania zadania. Wykonawca zapewni minimum:
- 12 osób do obsługi akcji w lokalizacji nr 1 – teren zieleni w rejonie parku przy ul. Zakopiańskiej
- 8 osób do obsługi akcji w lokalizacji nr 2 – park przy ul. Rumiankowej.
2. Szczegółowy zakres realizacji przedmiotu zamówienia określa SIWZ wraz z załącznikami.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.02.2020 | 09:45


» Lokalizacja

ul. Trzebnicka 33
Wrocław 50-231
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Zarząd Zieleni Miejskiej
ul. Trzebnicka 33
Wrocław 50-231
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się