Dostawa gazów medycznych i spożywczych w butlach będących własnością Zamawiającego przez okres 36 miesięcy do SPSK im. prof. Adama Grucy w Otwocku

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa gazów medycznych i spożywczych w butlach będących własnością Zamawiającego przez okres 36 miesięcy do SPSK im. prof. Adama Grucy w Otwocku.
2. Zamówienie zostało podzielone na 3 zadania stanowiące nierozdzielną całość:
Tabela nr 1- gaz
Tabela nr 2- napełnianie butli
Tabela nr 3- transport butli

3. Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 A do siwz – formularzu cenowym oraz w załączniku nr 5 do siwz – wymagania ogólne.
4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.02.2020 | 09:45


» Lokalizacja

Konarskiego 13
Otwock 05-400
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im prof. Adama Grucy CMKP
Konarskiego 13
Otwock 05-400
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Chemia z ostatnich 10 dni.