dostawa odczynników chemicznych do WSSE w Łodzi

» Opis zapytania

Pakiet A – Odczynniki chemiczne klasy czystości cz.d.a.
Pakiet B- Odczynniki do analiz instrumentalnych
Pakiet C- Odczynniki do analiz mikrobiologicznych
Pakiet D- Roztwory buforowe, wzorce chemiczne: barwy, jonów,
konduktometryczne, nefelometryczne, chlor wolny, twardość
Pakiet E- Wzorce chromatograficzne pestycydów
Pakiet F- Wzorce chemiczne THM-y

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.02.2020 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Wodna 40
Łódź 90-046
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi
ul. Wodna 40
Łódź 90-046
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się