Dostawa nasion traw, nawozów sztucznych, piasku i granulatu wraz z usługą utrzymania terenów sportowych dla OSRiR w Kaliszu

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nasion traw, nawozów sztucznych, piasku i granulatu wraz z usługą utrzymania terenów sportowych.
2. Szczegółowy opis zadań objętych przedmiotem zamówienia, sprzętu niezbędnego do ich wykonania, oraz parametrów jakie posiadać mają dostarczone przez Wykonawcę materiały:
I. Płyta główna boiska Stadionu Miejskiego w Kaliszu ul. Łódzka 19-29 o powierzchni 8086 m2 - opis usług przewidzianych do wykonania w ramach zamówienia
• Wertykulacja - 2 zabiegi: marzec/kwiecień 2020 r. i czerwiec 2020 r. wykonane maszyną pozwalającą na wykonanie zabiegu na głębokość do 5 cm w celu redukcji filcu oraz zamiatanie usuniętego filcu. Maszyny o szerokości roboczej min 1200 mm.
• Piaskowanie - 3 zabiegi : marzec/kwiecień 2020 r. ( z użyciem 25 ton piasku) , czerwiec 2020 r. ( z użyciem 50 ton piasku), wrzesień/październik 2020 r. ( z użyciem 25 ton piasku) w zależności od stanu płyty i warunków atmosferycznych. Piasek powinien być płukany , mieć granulację 0– 2 mm i rozsypany profesjonalną piaskarką dyskową do rozsiewania na murawach sportowych.
• Aeracja otworowa , pionowa , wgłębna – 3 zabiegi: marzec/kwiecień 2020 r. , czerwiec 2020 r., wrzesień/październik 2020r. Zagęszczenie otworów 196/m2. Aerację należy wykonać aeratorem wstrzykującym 88 litrów na m2 czystego powietrza bezpośrednio do strefy korzeniowej , głębokość aeracji 12 cm , szerokość pracy aeratora 150 cm
• Dosiew trawy – 2 zabiegi : marzec/kwiecień 2020 r. i czerwiec 2020 r., wykonany specjalistycznym siewnikiem szczelinowym przeznaczonym do dosiewu traw. Odstęp między dyskami 3,5-4 cm. Głębokość siewu: 5-15 mm. Ilość nasion 200 kg jednorazowo.
• Zwalczanie chwastów: 2 zabiegi w terminach podanych przez Zamawiającego, zapewniające chemiczną likwidację chwastów dwuliściennych zgodnie z instrukcją
i w odpowiednich proporcjach.
W cenę zabiegów należy wliczyć koszt środków potrzebnych do wykonania oprysku.

II. Boiska treningowe w Kaliszu ul. Łódzka 19-29 i Wał Matejki 2-4, zabiegi na
3 boiskach o łącznej powierzchni ok. 21.556 m2 - opis usług przewidzianych do wykonania w ramach zamówienia:
• Wertykulacja - 2 zabiegi : marzec/kwiecień 2020 r. oraz czerwiec 2020 r. wykonane maszyną pozwalającą na wykonanie zabiegu na głębokość do 5cm w celu redukcji filcu oraz zamiatanie usuniętego filcu. Maszyny o szerokości roboczej min. 1200 mm.
• Piaskowanie – 2 zabiegi: marzec/kwiecień 2020 r. (z użyciem 3 x 25 ton piasku) , czerwiec 2020 r. (z użyciem 3 x 50 ton piasku) w zależności od stanu płyty i warunków atmosferycznych. Piasek powinien być płukany , mieć granulację 0– 2 mm i rozsypany profesjonalną piaskarką dyskową do rozsiewania na murawach sportowych.
• Aeracja – 2 zabiegi: marzec/kwiecień 2020r. - aeracja otworowa pełnymi bolcami o grubości 12mm i głębokości 18-20 cm, kopnięcie 80% i zagęszczenie otworów 150-200/m2, czerwiec 2020 r. : aeracja otworowa pełnymi bolcami o grubości 12mm i głębokości 18-20 cm, zagęszczenie otworów 150-200/m2,
• Dosiew trawy - 2 zabiegi : marzec/kwiecień 2020 r. ( z użyciem 3 x 100 kg nasion traw) i czerwiec 2020r. (z użyciem 3 x 100 kg nasion traw) wykonany specjalistycznym siewnikiem szczelinowym przeznaczonym do dosiewu traw. Odstęp między dyskami 3,5-4 cm. Głębokość siewu: 5-15 mm.
• Zwalczanie chwastów: 2 zabiegi w terminach podanych przez Zamawiającego, zapewniające chemiczną likwidację chwastów dwuliściennych zgodnie z instrukcją i w odpowiednich proporcjach.
W cenę zabiegów należy wliczyć koszt środków potrzebnych do wykonania oprysku.

III. Boiska z nawierzchnią syntetyczną w Kaliszu ul. Tuwima 2 oraz ul. Graniczna 56-58 o łącznej powierzchni 10.904 m2 - opis usług przewidzianych do wykonania zamówienia

Wykonanie 1 zabiegu na dwóch boiskach z nawierzchnią syntetyczną o powierzchni 10.904 m2 ( 9.044 m2 i 1860 m2) polegającego na:

• Rozluźnienie granulatu zgrzebłem metalowym
• Uzupełnienie granulatu EPDM o gramaturze 0,5-2,5 z recyklingu w kolorze czarnym w ilości 23 tony (20 ton na boisku o powierzchni 7500 m2 i 3 tony na boisku o powierzchni 1800 m2) profesjonalną piaskarką do rozsiewania na murawach sportowych.
• Rozczesanie granulatu specjalistyczną szczotką oscylacyjną

IV. Nasiona traw – gazonowa mieszanka przeznaczona do wykorzystania na boiskach piłkarskich o składzie: 100% życica trwała, min. 3 odmiany, ilość 1090 kg ( z tego 1000 kg Wykonawca wykorzysta w trakcie wykonywania zabiegów, natomiast 90 kg dostarczy Zamawiającemu dodatkowo).

V. Nawozy

Wieloskładnikowy nawóz mineralny zawierający: azot, fosfor, potas oraz magnez (sugerowana wartość pierwiastków stanowiących dla roślin składniki pokarmowe wyrażona w przeliczeniu na procentowo - wagową zawartość składników mineralnych 24-5-5+2MgO) – ilość 1000kg.

Wieloskładnikowy nawóz mineralny o spowolnionym działaniu azot (w formie azotanowej, amonowej, isodurowej), fosfor, potas oraz magnez i mikroelementy (sugerowana wartość pierwiastków stanowiących dla roślin składniki pokarmowe wyrażona w przeliczeniu na procentowo - wagową zawartość składników mineralnych 16-7-15 + 2MgO) - ilość 900 kg

Nawóz mineralny w granulacie zawierający żelazo (sugerowana wartość pierwiastków stanowiących dla roślin składniki pokarmowe wyrażona w przeliczeniu na procentowo - wagową zawartość składników mineralnych NPK 6-0-12+6MgO + 8 Fe) – ilość 300 kg

Wieloskładnikowy nawóz mineralny zawierający: azot, fosfor, potas oraz magnez (sugerowana wartość pierwiastków stanowiących dla roślin składniki pokarmowe wyrażona w przeliczeniu na procentowo - wagową zawartość składników mineralnych 12-8-16 + 3MgO ) - ilość 800kg

Wieloskładnikowy nawóz mineralny zawierający azot, fosfor, potas oraz magnez (sugerowana wartość pierwiastków stanowiących dla roślin składniki pokarmowe wyrażona w przeliczeniu na procentowo wagową zawartość składników mineralnych 18-8-16 + 2MgO) - ilość 3000 kg

Wieloskładnikowy , bezchlorkowy nawóz mineralny zawierający azot, fosfor, potas oraz magnez (sugerowana wartość pierwiastków stanowiących dla roślin składniki pokarmowe wyrażona w przeliczeniu na procentowo wagową zawartość składników mineralnych 3-8-20 + 2MgO + 30 SO3 + 3CaO) - ilość 900 kg

Mineralny nawóz potasowy z magnezem i siarką (sugerowana wartość pierwiastków stanowiących dla roślin składniki pokarmowe wyrażona w przeliczeniu na procentowo wagową zawartość składników mineralnych 0-0-27 + 11MgO + 17 S) - ilość 300 kg

3. Wykonawca rozpocznie realizację poszczególnych etapów zamówienia w ciągu 7 dni od pisemnego zlecenia wykonania prac i zakończy nie później niż w ciągu 7 dni od rozpoczęcia prac.
4. Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej obiektów na których przeprowadzane będą usługi.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.02.2020 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Łódzka
Kalisz 62-800
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nawozy, środki ochrony roślin i chemia rolnicza

» Dane nabywcy

Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu
ul. Łódzka
Kalisz 62-800
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się