Szkolenia z umiejętności prezentacyjnych dla nauczycieli akademickich

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia są usługi szkoleniowe dla nauczycieli akademickich Politechniki Warszawskiej.
2. Przedmiot zamówienia jest podzielony na nw. części, które są opisane w odpowiednich załącznikach stanowiących opis przedmiotu zamówienia, zwanych dalej „OPZ”:
1) część nr 1: „Sztuka autoprezentacji i prowadzenia dyskusji” – załącznik nr 1.1;
2) część nr 2: „Emisja głosu i dykcja” – załącznik nr 1.2;
3) część nr 3: „Techniki przygotowania profesjonalnej prezentacji w programie Microsoft PowerPoint na poziomie zaawansowanym” – załącznik nr 1.3;
4) część nr 4: „Przygotowanie grafiki dla celów publikacyjnych i prezentacyjnych” – załącznik nr 1.4.
3. Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
80511000-9 Usługi szkolenia personelu.
4. Okres realizacji:
1) część nr 1 i 2: od zawarcia umowy do dnia 30 września 2021 r.;
2) część nr 3 i 4: od zawarcia umowy do dnia 28 lutego 2021 r.
5. Szczegółowe warunki i zasady realizacji przedmiotu zamówienia określa OPZ oraz wzór umowy, stanowiący załącznik nr 2.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.02.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Rektorska 4
Warszawa 00-614
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Szkolenia

» Dane nabywcy

Politechnika Warszawska - Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW
ul. Rektorska 4
Warszawa 00-614
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się