Usługa szkolenia osób bezrobotnych w zakresie: ABC ubezpieczeń społecznych

» Opis zapytania

Szkoleniem będzie objęta grupa do 500 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grudziądzu, kierowanych zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem. Szkolenie odbywać się będzie w formie kursu obejmującego 8 godzin zajęć szkoleniowych – jedna godzina zajęć = 60 min (godzina zegarowa kursu liczy 60 minut i obejmuje zajęcia edukacyjne liczące 45 minut oraz przerwę, liczącą średnio 15 minut). Zastrzega się, iż przerw nie można łączyć w taki sposób aby była możliwość szybszego zakończenia szkolenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo skierowania mniejszej liczby osób

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.02.2020 | 08:30


» Lokalizacja

ul. Parkowa 22
Grudziądz 86-300
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Szkolenia

» Dane nabywcy

Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu
ul. Parkowa 22
Grudziądz 86-300
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się