9/ZP/2020/S Usługi szkoleniowe: szkolenie Business English oraz Excel w ramach projektu Student’s Power - kompleksowy program rozwoju uczelni, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, na podstawie umowy POWR.03.05.00-00-Z302/18-00 z dnia 27.12.2018 r.

» Opis zapytania

opis w specyfikacji

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.02.2020 | 12:00


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Szkolenia

» Dane nabywcy

Uniwersytet Łódzki


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się