Usługi szkoleniowe z zakresu teleinformatyki w ramach projektu Nowoczesna Policjia dla Małopolski

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług szkoleniowych z zakresu teleinformatyki, z podziałem na zadania:

Zadanie nr Nazwa szkolenia
1 Podstawy systemu operacyjnego Junos
2 Przełączanie w systemie Junos-ELS
3 Ruting dla średniozaawansowanych
4 Junos w urządzeniach zabezpieczeń
5 Veritas NetBackup 8.1: Administration
6 VMware vSphere: Install, Configure, Manage [v6.7]
VMware vSphere: Troubleshooting Workshop [V6.7]
VMware vSphere: Optimize and Scale [V6.7]
VMware vSphere: Fast Track [V6.7]
7 MS-10135 Configuring, Managing and Troubleshooting Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 2
LFS311 Linux for System Engineers
MS-20742 Identity with Windows Server 2016
Supporting and Troubleshooting Windows 10
Bezpieczeństwo systemów w domenie Active Directory Windows Server 2016 w połączeniu z Windows 10

2. Szczegółowy opis dot. ilości osób, dni szkoleniowych oraz minimalnego programu zawarty jest
w załączniku nr 2 do Ogłoszenia.
3. Wykonawca zaproponuje terminy szkoleń po wyborze oferty najkorzystniejszej a przed zawarciem umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzgadniania terminów szkoleń z Wykonawcą. Ostatni dzień szkolenia musi przypadać najpóźniej na dzień 20.10.2020 roku.
4. Zamawiający informuje, iż przedmiotowe szkolenia będą w całości finansowane ze środków publicznych.
5. Zamówienie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 2 Oś Priorytetowa: Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-Administracja i Otwarte Zasoby, Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna Administracja, tytuł projektu: Nowoczesna Policja dla Małopolski.
6. Zmawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania, jeżeli środki, które zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia nie zostaną przyznane.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.02.2020 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Mogilska 109
Kraków 31-571
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Szkolenia

» Dane nabywcy

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
ul. Mogilska 109
Kraków 31-571
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się