Sukcesywna dostawa podchlorynu sodu w opakowaniach trwale zamkniętych o pojemności do 35 kg.

» Opis zapytania

Nazwa: podchloryn sodu
Opis:
Ilość: 9100 [kg]

Wymagania dodatkowe:
Dodatkowe koszty (Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")
Termin realizacji (Do trzech dni roboczych licząc od zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")
Warunki płatności (Przelew 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")
offer_value (Wartość oferty)
Atest higieniczny (Potwierdzam,że proponowany przez Wykonawcę podchloryn sodu posiada aktualny atest higieniczny, proszę potwierdzić. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza będzie miał obowiązek przedłożenia atestu przed terminem zawarcia umowy.)
Parametry techniczne (Wykonawca potwierdza,że oferowany podchloryn sodu spełnia parametry wykazane w treści ogłoszenia, Proszę potwierdzić wpisując "potwierdzam")
Projekt umowy (Potwierdzam zapoznanie się z treścią projektu umowy )

Opis i specyfikacja:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Tomyślu Spółka z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę podchlorynu sodu do dezynfekcji wody do picia i na potrzeby gospodarcze w ilości do 9.100 kg. Podchloryn ma być dostarczany w opakowaniach trwale zamkniętych o pojemności nie większej niż 35 kg.
Dostawa ma być realizowana sukcesywnie w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 30.06.2021r.

Podchloryn sodu ma posiadać atest higieniczny.

Zawartość chloru aktywnego nie mniejsza niż 165 g/l

Data
ważności (trwałości) podchlorynu sodu od dnia dostawy nie może być
krótsza niż trzy miesiące bez względu na porę roku.

Częstotliwość dostaw może wynosić następująco:
- okres zimowy średnio co 1,5 miesiąca
- okres letni średnio raz w miesiącu

Niniejsze
postępowanie nie jest zamówieniem publicznym w rozumieniu ustawy Prawo
zamówień publicznych, realizowane jest w oparciu o Regulamin udziania
zamówień zamawiającego.
W niniejszym postępowaniu nie przysługują środki ochrony prawnej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.02.2020 | 09:00


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Tomyślu Spółka z o.o.


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Chemia z ostatnich 10 dni.