Środek ochrony roślin -herbicyd

» Opis zapytania

Środek chwastobójczy w formie koncentratu przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych do zwalczania chwastów o zawartości substancji czynnej:
Glifosat (związek z grupy aminofosfonianów w formie soli potasowej) 480 g w litrze środka (35,75%) w ilości 7 050 litrów
300 opakowań - 5 litrowych
300 opakowań - 15 litrowych


Środek powinien posiadać zezwolenie do stosowania i obrotu MRiRW do końca obowiązy-wania umowy oraz znajdować się w wykazie IBL środków zalecanych do stosowania w le-śnictwie w 2020 r.
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom Zamawiającego, Zamawiający żąda dołączenia do oferty karty charakterystyki środka oraz etykiety (in-strukcji stosowania)

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.02.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Marii Zientary Malewskiej 51/53
Olsztyn 10-307
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nawozy, środki ochrony roślin i chemia rolnicza

» Dane nabywcy

ZPUH LP
Marii Zientary Malewskiej 51/53
Olsztyn 10-307
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się