Usługa przeprowadzenia kursu dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu w ramach projektu „Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy” – postępowanie drugie

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest Usługa przeprowadzenia kursu dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu w ramach projektu „Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy” – postępowanie drugie
2. Przedmiot zamówienia obejmuje Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie kursu obsługi programu hotelowego „Chart”.
Liczba godzina na kurs: 24 godziny dydaktyczne (1 godzina = 45 minut)
Liczba kursantów: łącznie 12 osób w 1 grupie szkoleniowej, w tym 10 uczniów i 2 nauczycieli
Miejsce realizacji kursu: Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu, 34-300 Żywiec, ul. Moszczanicka 9.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w podziale na części zawiera Opis przedmiotu zamówienia – stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.
4. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określają zapisy Wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.02.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Moszczanicka 9
Żywiec 34-300
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Szkolenia

» Dane nabywcy

Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących CKP
Moszczanicka 9
Żywiec 34-300
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się