Dostawa gazów medycznych w butlach oraz ciekłego tlenu medycznego dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa gazów medycznych w butlach oraz ciekłego tlenu medycznego dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z ilościami i wymaganymi parametrami określa załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ – Formularz asortymentowo – cenowy.
Przedmiot zamówienia podzielony został na 4 pakiety.
Pakiet nr 1 – dostawa tlenu medycznego i dwutlenku węgla medycznego wraz z dzierżawą butli.
Pakiet nr 2 – dostawa ciekłego azotu.
Pakiet nr 3 – dostawa podtlenku azotu wraz z dzierżawą butli.
Pakiet nr 4 – dostawa ciekłego tlenu medycznego wraz z dzierżawą zbiornika na tlen.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.02.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Mirowska 15
Częstochowa 42-200
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony
ul. Mirowska 15
Częstochowa 42-200
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się