Zakup i dostawa kolejnych nawozów

» Opis zapytania

• Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 1, cpv: 24440000-0

Krótki opis części zamówienia:
Sól potasowa lub równoważny
Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w dziale III SIWZ

Inne informacje dotyczące części zamówienia:

• Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 2, cpv: 24440000-0

Krótki opis części zamówienia:
Fosforan amonu lub równoważny

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w dziale III SIWZ

Inne informacje dotyczące części zamówienia:

• Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 3, cpv: 24440000-0

Krótki opis części zamówienia:
Mocznik lub równoważny

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w dziale III SIWZ

Inne informacje dotyczące części zamówienia:

• Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 4, cpv: 24440000-0

Krótki opis części zamówienia:
Salmag z borem lub równoważny

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w dziale III SIWZ

Inne informacje dotyczące części zamówienia:

• Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 5, cpv: 24440000-0

Krótki opis części zamówienia:
Nawóz wapniowy lub równoważny

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w dziale III SIWZ

Inne informacje dotyczące części zamówienia:

• Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 6, cpv: 24440000-0

Krótki opis części zamówienia:
Siarczan potasu lub równoważny

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w dziale III SIWZ

Inne informacje dotyczące części zamówienia:

• Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 7, cpv: 24440000-0

Krótki opis części zamówienia:
Nawóz azotowy z mikroelementami lub równoważny

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w dziale III SIWZ

Inne informacje dotyczące części zamówienia:

• Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 8, cpv: 24440000-0

Krótki opis części zamówienia:
Nawóz NPK lub równoważny

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w dziale III SIWZ

Inne informacje dotyczące części zamówienia:

• Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 9, cpv: 24440000-0

Krótki opis części zamówienia:
Saletra amonowa lub równoważny

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w dziale III SIWZ

Inne informacje dotyczące części zamówienia:

• Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 10, cpv: 24440000-0

Krótki opis części zamówienia:
Nawóz wieloskładnikowy lub równoważny

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w dziale III SIWZ

Inne informacje dotyczące części zamówienia:

Nr Zadania Nazwa Opis Jednostka miary Ilość dla gospodarstwa w Żelaznej Ilość dla gospodarstwa w Chylicach Ilość całkowita Termin dostawy
1. Sól potasowa lub równoważny Zawartość K20 60%, nawóz granulowany, niezbrylony Tony 24 48 72 Do 3 dni od dnia podpisania umowy
2. Fosforan amonu lub równoważny Zawartość składników: N18%; P2O5 46%, Rozpuszczalność zawartego P2O5 w wodzie powyżej 90%, granulowany, niezbrylony Tony 24 48 72 Od dnia podpisania umowy do 15 marca 2020 roku
3. Mocznik lub równoważny Zawartość składników: N 46%, nawóz granulowany, niezbrylony Tony - 72 72 Od dnia podpisania umowy do 15 marca 2020 roku
4. Salmag z borem lub równoważny Azot (N) całkowity 27,0%, Azot (N) w formie amonowej 13,5%, Azot (N) w formie azotanowej 13,5%, Tlenek wapnia (CaO) rozpuszczalny w wodzie 3,0%, Tlenek magnezu (MgO) całkowity 4,0%, Bor (B) rozpuszczalny w wodzie 0,20%, nawóz granulowany, niezbrylony Tony - 36 36 Od dnia podpisania umowy do 15 kwietnia 2020 roku
5. Nawóz wapniowy lub równoważny Zawartość CaCO3 92% , w tym CaO 52%, nawóz granulowany, niezbrylony Tony 48 - 48 Do 3 dni od dnia podpisania umowy
6. Siarczan potasu lub równoważny Zawartość K20 rozpuszczalnego w wodzie 50% , w tym SO3 rozpuszczalnego w wodzie 45%, nawóz granulowany, niezbrylony Tony - 24 24 Od dnia podpisania umowy do 10 kwietnia 2020 roku
7. Nawóz azotowy z mikroelementami lub równoważny Azot (N) całkowity: 24,0%.
Azot (N) azotanowy: 12,0%.
Azot (N) amonowy: 12,0%.
Siarka (S) rozpuszczalna w wodzie: 15,0%.
Wapń (Ca) rozpuszczalny w wodzie: 12,0%.
Magnez (Mg) rozpuszczalny w wodzie: 1,5%, nawóz granulowany, niezbrylony Tony 24 48 72 Do 3 dni od dnia podpisania umowy
8. Nawóz NPK lub równoważny Zawartość N 20%,
Zawartość P2O5 7%,
Zawartość K2O 10%,
Zawartość MgO 2%,
Zawartość SO3 10%, nawóz granulowany, niezbrylony Tony 12 12 24 Do 3 dni od dnia podpisania umowy
9. Saletra amonowa lub równoważny Zawartość N 33-33,5%, granulacja 2-5 mm, nie mniej niż 95%, nawóz granulowany. niezbrylony Tony 24 72 96 Od dnia podpisania umowy do 15 marca 2020 roku
10. Nawóz wieloskładnikowy lub równoważny Zawartość SO3 42%,
Zawartość CaO 30%, Zawartość S 17%, Zawartość Ca 21%, nawóz granulowany, niezbrylony Tony 96 96 192 Do 3 dni od dnia podpisania umowy

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych i zastosowanie produktów równoważnych, tj. produktów innych niż opisane powyżej z zastrzeżeniem, by ich parametry jakościowe i cechy (określone w jednym z następujących dokumentów: ulotce, akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji sprawozdaniu z badań lub ateście, karcie technologicznej, certyfikacie WE, etykiecie z deklaracją WE, COA lub karcie charakterystyki) były co najmniej takie same, jak parametry i cechy produktów opisanych powyżej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.02.2020 | 08:00


» Lokalizacja

Żelazna 43
Dębowa Góra 96-116
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nawozy, środki ochrony roślin i chemia rolnicza

» Dane nabywcy

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Rolniczy Zakład Doświadczalny im. prof. Adama Skoczylasa w Żelaznej
Żelazna 43
Dębowa Góra 96-116
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się