usługi przeprowadzenia kursu pomocy przedmedycznej dla studentów – uczestników projektu „Kultura – Edukacja – Kompetencje”

» Opis zapytania

Nazwa: Szkolenie przedmedyczne
Opis: Przeprowadzenie szkolenia przedmedycznego dla 37 studentów pedagogiki. Wartość oferty stanowi cena za całość usługi.
Ilość: 1 [usługa]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)

Opis i specyfikacja:


W imieniu Uniwersytetu Szczecińskiego zapraszamy wszystkich solidnych wykonawców do składania ofert na usługę przeprowadzenia kursu pomocy przedmedycznej dla studentów – uczestników projektu „Kultura – Edukacja – Kompetencje”, UDA-POWR.03.01.00-00-KN17/18
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020. .
Warunki udziału w postępowaniu, kryteria oraz szczegóły dot. sposobu złożenia oferty opisane są w załączonym ZAPYTANIU OFERTOWYM.
Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.
Zamawiający wymaga: szczegóły w zapytaniu ofertowym.
W przypadku pytań:
- merytorycznych, proszę o kontakt z Panią dr Paulą Wiażewicz - Wójtowicz: paula.wiazewicz-wojtowicz@usz.edu.pl
- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 17:00.
Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.02.2020 | 10:00


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Szkolenia

» Dane nabywcy

Uniwersytet Szczeciński


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się