Usługa w zakresie przygotowania i przeprowadzenia szkoleń dla kadry administracyjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o tematyce związanej z obsługą administracyjną studentów cudzoziemców na uczelni w ramach realizacji projektu pt. „Wzrost potencjału UPWr w zakresie umiędzynarodowienia poprzez kompleksowe podnoszenie kompetencji kadry administracyjnej oraz doskonalenie obsługi i ułatwianie integracji studentów cudzoziemców” w ramach Programu Welcome to Poland, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland, realizowany w ramach Działania 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego, określony we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN 14/18 – Zadanie 2.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie przygotowania i przeprowadzenia szkoleń dla kadry administracyjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o tematyce związanej z obsługą administracyjną studentów cudzoziemców na uczelni w ramach realizacji projektu pt. „Wzrost potencjału UPWr w zakresie umiędzynarodowienia poprzez kompleksowe podnoszenie kompetencji kadry administracyjnej oraz doskonalenie obsługi i ułatwianie integracji studentów cudzoziemców” w ramach Programu Welcome to Poland, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland, realizowany w ramach Działania 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego, określony we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN 14/18 – Zadanie 2.
Liczba osób, liczba godzin
1. Uczestnikami szkolenia będzie grupa 40 osób kadry administracyjnej w podziale na: 2 grupy liczące po ok. 20 osób każda na szkoleniach prowadzonych w formie seminaryjnej oraz 3 grupy liczące po ok. 15 osób każda na szkoleniach prowadzonych w formie warsztatowej. Szkolenia w tematyce uznawalności zagranicznych dokumentów o wykształceniu będą prowadzone dla 1 grupy liczącej ok. 20 osób.
2. Łączny czas trwania szkoleń dla wszystkich grup: 192 godziny dydaktyczne (24 dni), w tym: 96 godzin dydaktycznych (12 dni) dla szkoleń formalno-prawnych oraz 96 godzin dydaktycznych (12 dni) dla szkoleń z zakresu kompetencji miękkich.
3. Szkolenia odbywać się będą od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, po 8 godzin dydaktycznych (po 45 min. każda) dziennie + przerwy o łącznym wymiarze 1 godziny podczas dnia szkoleniowego, w przedziale czasowym od 8.00 do 16.00, tj. szkolenia mogą rozpocząć się najwcześniej o godz. 8.00, a zakończyć najpóźniej o godz. 16.00.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.02.2020 | 11:30


» Lokalizacja

ul. C.K. Norwida 25
Wrocław 50-375
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Szkolenia

» Dane nabywcy

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
ul. C.K. Norwida 25
Wrocław 50-375
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się