Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia pn.: „Kurs operatora wózka jezdniowego”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia pn.: „Kurs operatora wózka jezdniowego”, które obejmuje:
1) przeprowadzenie szkolenia w zakresie zajęć teoretycznych i praktyki,
2) zorganizowanie i przeprowadzenie badań psychologicznych i lekarskich,
3) przeprowadzenie egzaminu państwowego,
4) ubezpieczenie wskazanych uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Przedmiot zamówienia został opisany w Opisie przedmiotu zamówienia, zwanym OPZ, stanowiącym -Załącznik nr 1 do Ogłoszenia. Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z postanowieniami wzoru umowy – stanowiącej Załącznik nr 7 do Ogłoszenia.
Zamówienie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej Umowa w zakresie projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w m.st. Warszawa IV)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.02.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Grochowska 171 B
Warszawa 04-111
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Szkolenia

» Dane nabywcy

Miasto st. Warszawa - Urząd Pracy m. st. Warszawy
Grochowska 171 B
Warszawa 04-111
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się