Prowadzenie zajęć na Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie z przedmiotu "Kurs dla kand. na inspektora ochrony radiolog. IOR-Z" cz.13 - postępowanie 2

» Opis zapytania

opis w specyfikacji

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (przelew 30 dni, proszę potwierdzić)
Koszt dostawy (Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić)

Opis i specyfikacja:

Usługa: Przeprowadzenie zajęć z przedmiotu: Kurs dla kandydatów na inspektora ochrony radiologicznej IOR-Z
Na kierunku Dowodzenie dla specjalności rozpoznanie i likwidacja skażeń, studia stacjonarne pierwszego stopnia, trzeci rok, w semestrze letnim w roku akademickim 2019/2020;
Liczba grup – 1 grupa wykładowa, 1 grupa ćwiczeniowa, 1 grupa laboratoryjna.
Liczba godzin – 38 godzin wykładów, 16 godzin ćwiczeń, 16 godzin laboratoriów (jedna godzina zajęć trwa 45 minut).
Godziny przeprowadzenia zajęć: zgodnie z rozkładem zajęć.
Łącznie do przeprowadzenia zajęć: 38 godz. wykładów, 16 godz. ćwiczeń, 16 godz. laboratoriów
Wymagania dotyczące Wykonawcy:
1. Posiadanie wykształcenia wyższego.
2. Minimum 2 lata doświadczenia zawodowego związanego z prowadzeniem zajęć w ramach kursów inspektorów ochrony radiologicznej lub pracy w Państwowej Agencji Atomistyki.
Wykonawca będzie zobowiązany posiadać własny zestaw podręczników oraz innych materiałów dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć wg wskazań Zamawiającego. Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia zajęć zgodnie z kartą przedmiotu dostarczoną przez Zamawiającego. Wykonawca będzie prowadził zajęcia opierając się na rozkładzie zajęć ustalonym wspólnie z Zamawiającym.Płatność za faktycznie przeprowadzoną liczbę godzin w danym miesiącu, dokonywana w ciągu 14 dni od dnia złożenia przez Wykonawcę, na formularzu określonym przez Zamawiającego.

Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

· odpis dyplomu (kopia);
· życiorys zawodowy;
· informacja o dorobku naukowym;
· wykaz publikacji.
Powyższe informacje muszą potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.
W przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej nie występuje podatek vat.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.02.2020 | 09:00


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Studia

» Dane nabywcy

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się