PRZEPROWADZENIE KURSU PRZYGOTOWUJĄCEGO DO ZAŁOŻENIA I PROWADZENIA WŁASNEJ FIRMY PN. „ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na przeprowadzeniu kursu przygotowującego do założenia i prowadzenia własnej firmy pn. „ABC Przedsiębiorczości”. Zamawiający planuje przeprowadzenie kursów w terminie od lutego 2020r. do końca października 2020 r.
Uczestnikami będą osoby ubiegające się o przyznanie z Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Projekt Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie poznańskim (V) oraz Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Projekt Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie poznańskim (V) jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, które złożyły w Urzędzie kompletny wniosek, oceniony pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym.
Efektem kursu powinno być zapoznanie uczestników z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi prowadzenia działalności gospodarczej, zasadami rozliczeń obrotu oraz zdobycie umiejętności praktycznych niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w zakresie podatków obowiązujących w 2020 r.
Zamawiający wymaga, aby kurs obejmował 24 godziny zegarowe zajęć, realizowanych w okresie 3 kolejnych dni roboczych, najwcześniej od godziny 8.00, najpóźniej do godziny 18.00, w wymiarze maksymalnie 8 godzin zegarowych dziennie. Zamawiający oczekuje, aby kurs kończył się egzaminem weryfikującym uzyskane umiejętności/kompetencje.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.02.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Czarnieckiego 9
Poznań 61-538
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Szkolenia

» Dane nabywcy

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Czarnieckiego 9
Poznań 61-538
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się