Dostawa gazów medycznych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

» Opis zapytania

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa gazów medycznych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach, zwanego dalej Zamawiającym.
2. Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia w zakresie:
- zadania nr 1 zawiera „Specyfikacja asortymentowo-cenowa” stanowiąca załącznik nr 2.1 do SIWZ oraz „Wzór umowy” stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ,
- zadania nr 2 zawiera „Specyfikacja asortymentowo-cenowa” stanowiąca załącznik nr 2.2 do SIWZ oraz „Wzór umowy” stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ,
- zadania nr 3 zawiera „Specyfikacja asortymentowo-cenowa” stanowiąca załącznik nr 2.3 do SIWZ oraz „Wzór umowy” stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ.
3. Przedmiot zamówienia podzielony jest na trzy odrębne części, tj.:
Zadanie nr 1: Azot medyczny
Zadanie nr 2: Gazy medyczne
Zadanie nr 3: Tlen medyczny
3.1 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
3.2 Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na wybrane zadania, ale nie dopuszcza możliwości składania ofert na dowolne wybrane pozycje w zadaniach. W poszczególnych zadaniach musi być wyceniony pełen asortyment w ilościach podanych przez Zamawiającego. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp.
3.3 Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość zadań.
4. Do realizacji niniejszego zamówienia będą wykorzystywane wyłącznie butle Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany butli. Wykonawca zobowiązany jest odebrać puste butle od Zamawiającego i dostarczyć zamawiany asortyment w tych samych butlach.
5. W związku z faktem, iż Zamawiający posiada własne butle, przy wycenie kosztów dostawy (załącznik nr 2.2 do SIWZ pozycja nr 1) przez jedną dostawę należy rozumieć odbiór pustych butli od Zamawiającego i dostarczenie pełnych butli Zamawiającego.
6. Azot medyczny ciekły oraz tlen medyczny ciekły dostarczane będą do zbiornika kriogenicznego.
6.1 Zbiornik na azot medyczny ciekły do punktu przelewowego ma pojemność 2200 kg
6.2 Zbiornik na tlen medyczny ciekły do punktu przelewowego ma pojemność 8000 kg

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.02.2020 | 09:30


» Lokalizacja

ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
Gliwice 44-102
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
Gliwice 44-102
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Chemia z ostatnich 10 dni.