Zakup materiałów hydraulicznych

» Opis zapytania

opis w specyfikacji

Wymagania dodatkowe:
Formularz oferty (kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej jest cena brutto.
Proszę załączyć wypełniony i podpisany skan Formularza oferty )
oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 1 do oferty (Proszę potwierdzić, że Wykonawca spełniania warunki udziału w postępowaniu wpisując słowo "tak" oraz załączyć obok wypełniony i podpisany skan załącznika nr 1)
oświadczenie, że urzędujący członek organu zarządzającego Wykonawcy nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego- załącznik nr 2 do oferty (Proszę potwierdzić spełnianie warunku poprzez wpisanie słowa "tak" i załączyć obok skan podpisanego załącznika nr 2)
oświadczenie, że sąd w stosunku do Wykonawcy (podmiotu zbiorowego) nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2019 r. poz. 628) – załącznik nr 3 do oferty (Proszę potwierdzić spełnianie warunku poprzez wpisanie słowa "tak" i załączyć obok skan podpisanego załącznika nr 3)
oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne – załącznik nr 4 do oferty (Proszę potwierdzić spełnianie warunku poprzez wpisanie słowa "tak" i załączyć obok skan podpisanego załącznika nr 4)
oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – załącznik nr 5 do oferty (Proszę potwierdzić spełnianie warunku poprzez wpisanie słowa "tak" i załączyć obok skan podpisanego załącznika nr 5)
pełnomocnictwo do reprezentowania o ile ofertę składa pełnomocnik (w przypadku wystąpienia powyższej okoliczności, należy załączyć obok skan pełnomocnictwa)

Opis i specyfikacja:
Tryb postępowania - przetarg nieograniczony

Przedmiot zamówienia:

Normal
0


21


false
false
false

PL
X-NONE
X-NONE

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:Standardowy;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
line-height:107%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-language:EN-US;}Przedmiotem zamówienia jest zakup
wraz z dostawą materiałów hydraulicznych:Materiały hydrauliczne zgodnie ze specyfikacją zamówienia
(zestawienie materiałów).Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zlecenia do siedziby
Zamawiającego przy ul. Ignacego Daszyńskiego 38,
72-600 Świnoujście.


Sposób składania ofert - oferty wraz z załącznikami należy
składać drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy zakupowej Open
Nexus.


Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie Regulaminu Wewnętrznego w sprawie zasad, form i trybu udzielania
zamówień na wykonanie robót budowlanych, dostaw i usług (tekst jednolity wprowadzony
uchwałą Zarządu ZWiK Sp. z o.o. . Nr 82/2019 z dn. 12.09. 2019r.). Regulamin dostępny
jest na stronie internetowej Zamawiającego:


http://bip.um.swinoujscie.pl/artykul/1097/20732/regulamin-wewnetrzny-w-sprawie-zasad-form-i-trybu-udzielania-zamowien-na-wykonanie-robot-budowlanych-dostaw-i-uslug


Do udzielenia tego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1986z późn.
zm.).


W przypadku problemów technicznych związanych z obsługą Platformy zakupowej
należy kontaktować się bezpośrednio z Centrum Wsparcia Klienta - tel.
22/101 02 02.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.02.2020 | 13:30


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Układy hydrauliczne do sterowania i zasilania oraz ich elementy

» Dane nabywcy

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Świnoujście


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Układy hydrauliczne do sterowania i zasilania oraz ich elementy z ostatnich 10 dni.

Nie ma zapytań spełniających podane kryteria.