postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na organizację i przeprowadzenie kursu pn. Kierowca operator wózków jezdniowych z modułem magazynier

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkolenia z obszaru Sprzedaż, marketing, public relations, handel nieruchomościami, w formie kursu zawodowego pn. Kierowca operator wózków jezdniowych z modułem magazynier dla 10 osób bezrobotnych (uprawnionych) zarejestrowanych w Urzędzie Pracy Powiatu Krakowskiego.
Ilość osób skierowanych na szkolenie jest zamierzeniem Zamawiającego i ostatecznie może ulec zmniejszeniu maksymalnie o 1 osobę. W takim przypadku maksymalny całkowity koszt szkolenia określony we wzorze umowy (załącznik nr 6 do SIWZ) wyliczony zostanie proporcjonalnie na podstawie kosztu osobogodziny szkolenia wskazanej przez Wykonawcę w punkcie „8” preliminarza kosztów szkolenia (załącznik nr 8 do SIWZ).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.02.2020 | 09:00


» Lokalizacja

Mazowiecka 21
Kraków 30-019
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Szkolenia

» Dane nabywcy

Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego
Mazowiecka 21
Kraków 30-019
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się