Dostawa nawozów dla IUNG-PIB w Puławach RZD w Borusowej

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nawozów dla IUNG-PIB w Puławach RZD w Borusowej w ilości 120 ton. W skład zamówienia wchodzą:
1) Nawóz mineralny, granulowany, azotowy 27% No składzie: azot całkowity (N) m/m 27%, azot azotanowy (NO3) m/m 13,5%, azot amonowy (NH4) m/m 13,5%, tlenek magnezu (MgO) m/m 4%, tlenek magnezu rozpuszczalny w wodzie (MgO) m/m 1,1%, tlenek wapnia (CaO) m/m 7%, wypełniacz: dolomit, op.a`500 kg (big-bag); w ilości 72 tony.
2) Nawóz mineralny granulowany azotowy 33,8% N o składzie: azot całkowity 33,8%, azotanowy N-NO3 5,8%, amonowy N-NH4 0,4%, amidowyN-NH2 27,6%, tlenek wapnia CaO 10,5%, op.a`500 kg (big-bag); w ilości 24 tony.
3) Nawóz mineralny granulowany NPK o składzie: azot całkowity N - 10%, pięciotlenek fosforu (P₂O₅) - 20,0%, Tlenek potasu (K₂O) - 20 %, op.a`500 kg (big-bag); w ilości 24 tony.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ilość, zakres dostaw i wymagań określono w załączniku nr 2 do SIWZ (Formularz asortymentowo – cenowy).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.02.2020 | 12:00


» Lokalizacja


Gręboszów 33-260
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nawozy, środki ochrony roślin i chemia rolnicza

» Dane nabywcy

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach Rolniczy Zakład Doświadczalny Borusowa

Gręboszów 33-260
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się