Usługa przeprowadzenia kursu spawania dla uczniów Zespołu Szkół Budowlano- Drzewnych im. Armii Krajowej w Żywcu w ramach projektu „Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia kursu spawania dla uczniów Zespołu Szkół Budowlano- Drzewnych im. Armii Krajowej w Żywcu w ramach projektu „Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy” 2. Przedmiot zamówienia obejmuje realizację kursu spawania dla uczniów Łączna liczba godzin na kurs: 153 godziny dydaktyczne (1 godzina = 45 minut) w tym zajęcia teoretyczne i praktyczne. Liczba uczestników całego kursu: łącznie 20 osób.
3. Szkoła nie posiada pomieszczenia przystosowanego do przeprowadzenia zajęć praktycznych na kursie spawania.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia – stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ. 5. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określają zapisy Wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.02.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Szkolna 2
Żywiec 34-300
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Szkolenia

» Dane nabywcy

Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Armii Krajowej
ul. Szkolna 2
Żywiec 34-300
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się