Część I - Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia pn.: „Prawo jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną lub kwalifikacją wstępną uzupełniającą przyspieszoną w zakresie bloku programowego kat. C, C+E, C1, C1+E”, Część II - Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia pn.: „Prawo jazdy kat. D wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną lub kwalifikacją wstępną uzupełniającą przyspieszoną w zakresie bloku programowego kat. D, D+E, D1, D1+E”,

» Opis zapytania

Część I - Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia pn.: „Prawo jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną lub kwalifikacją wstępną uzupełniającą przyspieszoną w zakresie bloku programowego kat. C, C+E, C1, C1+E”, które obejmuje:
1) zorganizowanie i przeprowadzenie badań psychologicznych i lekarskich,
2) zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych z zakresu prawa jazdy kat. C oraz zajęć teoretycznych i praktycznych z kwalifikacji wstępnej przyspieszonej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej w zakresie bloku programowego kat. C, C+E, C1, C1+E,
3) zapisanie i opłacenie egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. C,
4) zgłoszenie i opłacenie testu z kwalifikacji wstępnej przyspieszonej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej w zakresie bloku programowego kat. C, C+E, C1, C1+E,
5) ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków wskazanych uczestników szkolenia.
Przedmiot zamówienia został opisany w Opisie przedmiotu zamówienia, zwanym OPZ, stanowiącym -Załącznik nr 1 do Ogłoszenia dla części I. Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z postanowieniami wzoru umowy – stanowiącej Załącznik nr 10 do ogłoszenia.
Zamówienie finansowane jest w ramach dwóch projektów, z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, zostaną podpisane dwie odrębne umowy:
1) Umowa w zakresie projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w m.st. Warszawa (III)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO) na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla max. 48 osób skierowanych na badania psychologiczne i lekarskie oraz max. 40 osób skierowanych na szkolenie,
2) Umowa w zakresie projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w m.st. Warszawa (IV)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla max. 60 osób skierowanych na badania psychologiczne i lekarskie oraz max. 50 osób skierowanych na szkolenie
Części II - Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia pn.: „Prawo jazdy kat. D wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną lub kwalifikacją wstępną uzupełniającą przyspieszoną w zakresie bloku programowego kat. D, D+E, D1, D1+E”, które obejmuje:
1) zorganizowanie i przeprowadzenie badań psychologicznych i lekarskich,
2) zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych z zakresu prawa jazdy kat. D oraz zajęć teoretycznych i praktycznych z kwalifikacji wstępnej przyspieszonej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej w zakresie z bloku programowego kat. D, D+E, D1, D1+E,
3) zapisanie i opłacenie egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. D,
4) zgłoszenie i opłacenie testu z kwalifikacji wstępnej przyspieszonej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej w zakresie bloku programowego kat. D, D+E, D1, D1+E,
5) ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków wskazanych uczestników szkolenia.

Przedmiot zamówienia został opisany w Opisie przedmiotu zamówienia, zwanym OPZ, stanowiącym - Załącznik nr 2 do Ogłoszenia dla części II. Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z postanowieniami wzoru umowy – stanowiącej Załącznik nr 11 do ogłoszenia.
Zamówienie finansowane jest w ramach dwóch projektów, z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, zostaną podpisane dwie odrębne umowy:
1) Umowa w zakresie projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w m.st. Warszawa (III)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO) na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, dla max. 30 osób skierowanych na badania psychologiczne i lekarskie oraz max. 25 osób skierowanych na szkolenie.
2) Umowa w zakresie projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w m.st. Warszawa (IV)”
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, dla max. 13 osób skierowanych na badania psychologiczne i lekarskie oraz max. 10 osób skierowanych na szkolenie.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.02.2020 | 12:00


» Lokalizacja

Grochowska 171 B
Warszawa 04-111
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Szkolenia

» Dane nabywcy

Miasto st. Warszawa - Urząd Pracy m. st. Warszawy
Grochowska 171 B
Warszawa 04-111
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się