LIVe!-program unowocześnienia edukacji w szkołach podstawowych gminy Liw - zakup i dostawa 14 mikroskopów

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pomocy dydaktycznych dla potrzeb realizacji projektu „LIVe!- program unowocześnienia edukacji w szkołach podstawowych gminy Liw” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
2.Zakres rzeczowy:
Zakup i dostawa 14 mikroskopów
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie został określony w załączniku numer 6 do niniejszej SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.02.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Mickiewicza 2
Węgrów 07-100
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Materiały i sprzęt edukacyjny

» Dane nabywcy

Gmina Liw
ul. Mickiewicza 2
Węgrów 07-100
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się