Dostawy gazów medycznych

» Opis zapytania

Sukcesywne dostawy w miarę potrzeb Zamawiającego ciekłego tlenu medycznego wraz z dzierżawą zbiornika, tlenu medycznego sprężonego w butle, medycznego podtlenku azotu, medycznego dwutlenku węgla, azotu ciekłego itp. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Formularzu cenowym - Załącznik nr 2 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.02.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Północna 42
Łódź 91-425
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
ul. Północna 42
Łódź 91-425
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się