Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kształcących się w Technikum czy Branżowej Szkole I Stopnia powiatu wadowickiego, subregionu małopolski zachodniej, województwa małopolskiego w ramach realizacji projektu pn. Andrychowskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020” 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie Zawodowe Uczniów – SPR współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego wg 7 zadań

» Opis zapytania

Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego: Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kształcących się w Technikum, Zasadniczej Szkole Zawodowej czy Branżowej Szkole I Stopnia powiatu wadowickiego, subregionu małopolski zachodniej, województwa małopolskiego w ramach realizacji projektu pn. Andrychowskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020” 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie Zawodowe Uczniów – SPR współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego wg 7 zadań.

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych:

ZADANIE NR 1: Organizacja i przeprowadzenie kursu operatora wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem w ramach projektu pn. Andrychowskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego realizowanego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie.
ZADANIE NR 2 – Organizacja i przeprowadzenie kursu AutoCAD zaawansowany w ramach projektu pn. Andrychowskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego realizowanego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie.
ZADANIE NR 3 – Organizacja i przeprowadzenie kursu obsługi kasy fiskalnej w ramach projektu pn. Andrychowskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego realizowanego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie.
ZADANIE NR 4– Organizacja i przeprowadzenie kursu nowoczesnej koloryzacji w ramach projektu pn. Andrychowskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego realizowanego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie.
ZADANIE NR 5 – Organizacja i przeprowadzenie kursu nowoczesnego strzyżenia włosów w ramach projektu pn. Andrychowskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego realizowanego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie.
ZADANIE NR 6 – Organizacja i przeprowadzenie kursu makijażu, wizażu i stylizacji paznokci w ramach projektu pn. Andrychowskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego realizowanego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie.
ZADANIE NR 7 – Organizacja i przeprowadzenie kursu photoshop w ramach projektu pn. Andrychowskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego realizowanego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie.

Ostateczna listy uczestników kursu zostaną przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy w dniu podpisania umowy lub w terminie do 14 dni od dnia jej zawarcia, na podstawie której w § 1 Umowy zostanie określona liczba uczestników kursu. Zamawiający zapłaci za faktyczną liczbę osób kończących kurs za wyjątkiem nieprzewidzianych sytuacji losowych, np. wypadek, ciężka choroba (po zrealizowaniu przez ucznia min. 30% kursu). Takie sytuacje będą rozpatrywane przez Zamawiającego indywidualnie w uzgodnieniu z wykonawcą mając na względzie ilość zrealizowanych zajęć. (Dotyczy wszystkich zadań)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik A do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.02.2020 | 10:30


» Lokalizacja

ul. Batorego 2
Wadowice 34-100
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Szkolenia

» Dane nabywcy

Powiat Wadowicki
ul. Batorego 2
Wadowice 34-100
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się