Dostawa sukcesywna ciekłego azotu LN2 w ilości 900 ton na potrzeby Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia objętym niniejszym postępowaniem jest dostawa sukcesywna ciekłego azotu LN2 w ilości 900 ton na potrzeby Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT, na warunkach określonych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (SOPZ), stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.02.2020 | 11:00


» Lokalizacja

Poleczki 19
Warszawa 02-822
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT
Poleczki 19
Warszawa 02-822
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się