Sukcesywna dostawa gazów technicznych, gazów specjalnych – trujących i toksycznych, gazów o podwyższonej czystości oraz ciekłych, wraz z dzierżawą butli dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa gazów technicznych, gazów specjalnych – trujących i toksycznych, gazów o podwyższonej czystości oraz ciekłych, wraz z dzierżawą butli dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej. Przedmiot zamówienia został podzielony na sześć części: Część I – Sukcesywna dostawa gazów technicznych wraz z dzierżawą butli dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej; Część II – Sukcesywna dostawa gazów technicznych (własne butle Zamawiającego) dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej; Część III – Sukcesywna dostawa gazów specjalnych – toksycznych i trujących wraz z dzierżawą butli dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Szczegółowe postanowienia dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawarto we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.02.2020 | 09:30


» Lokalizacja

Narutowicza 11/12
Gdańsk 80-233
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Politechnika Gdańska
Narutowicza 11/12
Gdańsk 80-233
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się